Artikelen

Filter
 • Opening UIA Suriname in de pers

  StarNieuws: Bufaz wil tehuiskinderen sneller in stabiel gezin plaatsen

  31 May, 01:55

  De wnd. directeur van Juspol, Humphrey Tjin Liep Shie, (2e v L) poseert met medewerkers van Bufaz en de unit Internationale Betrekkingen. (Foto: Juspol)   

  Het Bureau voor Familierechtelijke zaken (Bufaz) heeft sinds vrijdag een unit Internationale Betrekkingen. Het werk van de unit moet voorkomen dat kinderen onnodig lang in een tehuis verblijven. Zij zullen eventueel in een buitenlands pleeggezin geplaatst worden. Door een hoge werkdruk bij Bufaz en een tekort aan personeel, kwam het vaak voor dat kinderen te lang in een tehuis bleven.

  BuFaz is een kinderbeschermende instantie die valt onder het ministerie van Justitie en Politie. De unit moet ervoor zorgen dat kinderen die in tehuizen verblijven zo snel mogelijk in een stabiel gezin worden ondergebracht. Door de werkdruk en de onderbemensing kwam het maken van de overweging van de familieplaatsing, plaatsing in een Surinaams of buitenlands pleeggezin, niet zelden te laat op gang, zegt de voorlichting van Juspol.

  Bufaz is in contact gekomen met Stichting Meiling in Nederland, om bijstand voor het opzetten van een unit Internationale Adopties in Suriname. De naam van de unit is veranderd van Interlandelijke adopties in Internationale Aangelegenheden, mede door de noodzaak om alle zaken met een interlandelijk karakter centraal te deponeren, zegt Juspol.

  De waarnemend directeur van Juspol, Humphrey Tjin Liep Shie, overhandigde de sleutel aan het hoofd van Bufaz en die droeg het vervolgens over aan de coördinator van de unit, Herman Edoo. Er zullen vier medewerkers op de afdeling werken.


   

  Suriname Herald : BuFaz krijgt unit Internationale Betrekkingen

    De sleutel van de afdeling werd overhandigd door de directeur van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, aan het hoofd van het BuFaz, Brigitte Bhugwandas. Foto: BuFaz  (30 mei 2016 - 16:27)


  BuFaz krijgt unit Internationale Betrekkingen


  Het Ministerie van Justitie en Politie heeft op vrijdag 27 mei 2016 een unit Internationale Betrekkingen horende bij het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BuFaz) geopend. Het BuFaz is een kinderbeschermende instantie die van overheidswege onder het Ministerie van Justitie en Politie ressorteert.

  De unit is in het leven geroepen, doordat geconstateerd is dat BuFaz vanwege de werkdruk en onder bemensing bepaalde zaken verwaarloosde. Dit heeft onder andere tot gevolg dat kinderen langer dan gewenst in tehuizen verblijven en derhalve de kans missen om reeds vroeg elders in een stabiel gezin te worden ondergebracht. Het maken van de overweging van de familieplaatsing, plaatsing in een Surinaams of buitenlands pleeggezin, kwam namelijk te laat op gang. Door deze bezorgdheid is het BuFaz in contact gekomen met Stichting Meiling in Nederland om bijstand voor het opzetten van een unit Internationale Adopties in Suriname.

   

  De naam van de unit is dan veranderd van Interlandelijke Adopties in Internationale Aangelegenheden, vanwege de noodzaak om alle zaken met een interlandelijk karakter centraal te deponeren. Het hoofd van het BuFaz sprak haar erkentelijkheid uit naar onder meer functionarissen die intussen met pensioen zijn en zich hadden beijverd tot het opzetten van deze dienst.

   

  De sleutel van de afdeling werd overhandigd door de directeur van Justitie en Politie (JusPol), Humphrey Tjin Liep Shie, aan het hoofd van het Bufaz, Brigitte Bhugwandas en die droeg het vervolgens over aan de kersverse coördinator van de unit, Herman Edoo. De unit zal bemand worden door vier medewerkers van het BuFaz zelf die al op een of andere manier hun krachten hebben gegeven. De opening werd feestelijk afgesloten met de felicitaties.

 • Nieuwsbrief Taiwan 2016-2

  Beste ouders,

  De zomer komt al snel dichterbij en de vorige nieuwsbrief is alweer enkele maanden geleden. Met het versturen van de 1e nieuwsbrief gaven we aan dat we dit in een regelmatige frequentie zouden doen. Nu de wet- en regelgeving niet meer zo vaak wijzigt, merken we dat we minder snel nieuws hebben dat breed gedeeld moet worden. Dat betekent niet dat er geen voorstellen en/of aankomsten zijn, want gelukkig kunnen we nog regelmatig ouders blij maken met het verlossende telefoontje.

  Aankomsten
  In februari kwam 1 familie naar huis met een zoon uit CSS en 1 familie kwam naar huis met een dochter uit Cathwel.
  In maart kwamen maar liefst 6 kinderen naar Nederland met hun papa en mama:
  2 jongens en 1 meisje vanuit Cathwel en 3 jongens vanuit CSS.

  Voorstellen
  In februari kregen we 1 voorstel vanuit CSS.
  In maart mochten we 1 ouderechtpaar blij maken met een voorstel van CSS.
  In mei ontvingen we 2 voorstellen van CSS.

  Wij begrijpen dat het wachten soms erg zwaar kan zijn. Wanneer jullie een vraag hebben of behoefte hebben aan een luisterend oor, neem dan gerust even contact op met je landencontactpersoon.

  Hartelijke groet,
  Het Taiwanteam