Filter
 • CCCWA matching t/m 9 januari 2007

  CCCWA heeft op haar website een matchingronde gemeld voor de reguliere matching. Alle familiedossiers t/m 9 januari 2007 zijn verwerkt en krijgen een voorstel. Meiling heeft nog 2 families op deze wachtlijst en de eerstvolgende heeft een inlogdatum van 7 februari 2007.

   

  Chinateam

 • Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel

  De samenwerkende Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging van kinderen naar Nederland en kinderhandel die plaats vindt onder het mom van "adoptie". Hiervoor hebben de Vergunninghouders op 14 december jl. een brief gestuurd aan de Minister en aan de Vaste Kamercommissie van Justitie. In de brief vragen de Vergunninghouders om snel en adequaat ingrijpen in individuele zaken en nader onderzoek naar de mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging in het algemeen.

   

  Daarnaast willen de Vergunninghouders af van de term "illegale adoptie". Het gaat in dit soort zaken niet om zorgvuldige adoptie, maar om het bewust en met voorbedachten rade illegaal overbrengen van kinderen, dan wel kinderhandel of aanzetten tot kinderhandel. Het gebruik van de term "illegale adoptie" stelt wat ons betreft de zorgvuldige adoptie praktijk zoals wij die kennen in een kwaad daglicht. Juist bij adoptie betrachten alle ketenpartners grote zorgvuldigheid. Noodzakelijke checks and balances zijn in de wet, in uitvoeringsregelingen en in procedures afgesproken daar waar het gaat om goedkeuring van aspirant adoptie ouders, beoordeling van de adoptabiliteit van een kind, matching en nazorg. En, belangrijker nog: de Vergunninghouders willen nadrukkelijk afstand nemen van praktijken van illegale overbrenging en kinderhandel omdat deze voorbij gaan aan de rechten van kinderen.

   

  De beide brieven kunt u als pdf via deze link ‘brief Minister’ en ‘brief commissie VenJ’ downloaden.