FIOM

FIOM geeft hulp, informatie en advies bij vragen en problemen op het gebied van (ongewenste) zwangerschap en ongewenste kinderloosheid, afstand, adoptie en zoekacties, geweld in relaties.
Voor geadopteerden is het soms moeilijk te accepteren dat zij zijn afgestaan. Hierover praten met een hulpverlener of in een groep met andere geadopteerden kan helpen het geadopteerd zijn een plaats te geven. FIOM begeleidt ook geadopteerden die een zoekactie willen starten naar hun biologische ouders.
Speciaal voor adoptieouders organiseert FIOM cursussen, groepen en themabijeenkomsten. Afstandsmoeders, vrouwen die in het verleden vaak onder druk afstand hebben gedaan van hun kind, biedt FIOM hulp bij het verwerken van deze ingrijpende gebeurtenis.
Op negen plaatsen in het land zijn er FIOM-bureaus waar mensen met vragen op bovengenoemde terreinen terecht kunnen. Daarnaast zijn er zelfstandige FIOM-bureaus in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag.


Voor informatie kunt u de website van FIOM raadplegen (http://www.fiom.nl) of contact opnemen met: Centraal Bureau FIOM,
Kruisstraat 1, 5211 DT ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6128821