Procedure

Als u er voor kiest om uw gezinsrapport naar Stichting Meiling te sturen zal u eerst gevraagd worden donateur te worden van onze stichting. (formulier vindt u op de website).

Vervolgens wordt uw gezinsrapport bekeken op bemiddelbaarheid. Indien u bemiddelbaar lijkt wordt u  uitgenodigd voor de zogenaamde Centrale Intake. In dit gesprek wordt gekeken voor welke landen u in aanmerking komt en of u in principe bemiddelbaar bent. Ook krijgt u tijdens dit gesprek meer informatie over Stichting Meiling, de actuele situatie ten aanzien van de verschillende adoptielanden en de procedure binnen Meiling.

Voor China volgt hierna de special needs-intake. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en medische rapporten die voorkomen bij voorstellen van special needs-kinderen uit China. De special needs-intakers hebben een medische achtergrond en kunnen u met raad en daad bijstaan bij het bepalen van uw mogelijkheden en wensen om kinderen met een special needs in uw gezin op te nemen. Tevens wordt gekeken of uw gezinsrapport uw wensen en grenzen juist weergeeft. Bij een eventuele match geeft de Centrale autoriteit in Nederland (onderdeel van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie alleen een akkoord als het kindvoorstel overeenkomt met de wensen en grenzen zoals die in uw gezinsrapport staan vermeld.

Na het special needs-intakegesprek zal beslist worden of u bemiddelbaar bent. Indien dat zo is zal u gevraagd worden de bemiddelingsovereenkomst te tekenen en de bemiddelingskosten à € 750 te betalen. Daarna stroomt u door naar de landenintake. Tijdens deze intake wordt u verteld welke documenten u voor China moet klaarmaken. In verband met de geldigheidsduur en de eventuele wijzigingen in de vereiste documenten verzoeken wij u hier niet van tevoren mee te beginnen. Wacht hiermee tot u de intake heeft gehad en alles duidelijk uitgelegd is. Nadat u de documenten heeft ingeleverd, sturen wij deze binnen één maand door naar CCCWA.

De wachttijd tot een voorstel kan variëren. Adoptieouders met een ruime special needs lijst en ruime leeftijdsgrens zullen eerder een voorstel kunnen verwachten dan adoptieouders die minder aangeven. Mocht er een passend voorstel zijn dan zal dit aan u worden voorgelegd, nadat wij akkoord hebben van de Centrale autoriteit in Nederland (Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Als u het voorstel accepteert is het wachten op de toestemming vanuit China. CCCWA controleert namelijk of uw dossier matcht met het dossier van het voorgestelde kindje. Als dit zo is geven zij toestemming door middel van een zogenaamde Letter of seeking confirmation from Adopter (de LOA).

U zult gevraagd worden deze LOA te ondertekenen en vervolgens wordt het document teruggestuurd naar CCCWA. Hierna is het wachten op de zogenaamde Travel Approval (TA) waarmee u naar China mag afreizen om uw kindje op te halen.

De tijd tussen voorstel en afreizen verschilt per procedure. Gemiddeld kun u drie maanden tot een half jaar na het voorstel uw kindje op halen. Als de reistoestemming (TA) binnen is, regelen we de officiële afspraken in China, boeken we uw vliegtickets en hotels. De organisatie van de reis, van vliegtickets, hotels, begeleiding t/m de procedure, is in handen van stichting Meiling. Dit gaat volgens een vaste procedure. Het is voor adoptieouders niet mogelijk om hier zelf een invulling aan te geven of onderdelen in eigen hand te nemen.
Voor u afreist  zult u uitgenodigd worden voor een reisbespreking waarin de reis met u wordt doorgenomen.

Wij proberen om u in een groep(je) te laten reizen, maar gezien het teruglopende aantal voorstellen is dit niet altijd mogelijk. Ook doen wij ons best om begeleiding vanuit Nederland mee te laten reizen, als u alleen reist kunnen wij dit echter niet garanderen.

Het verblijf in China is op dit moment 15 dagen. Door wijziging in procedures kan deze periode wijzigen. Er worden voor u, naast de nodige officiële gebeurtenissen, uitstapjes georganiseerd naar bezienswaardigheden in de omgeving waar u verblijft. Ook in Beijing, waar uw documenten worden gelegaliseerd en  het visum voor uw kind wordt aangevraagd, gaat u die dingen bezoeken die iedere toerist in China gezien moet hebben. Meiling doet er alles aan om de reis en het verblijf voor u en uw kind tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, waarop u, ook later samen met uw kind, met plezier kunt terugkijken.

Indien u bij het ophalen van uw adoptiekind, een ouder broertje of zusje mee neemt, jonger dan 6 jaar, dan  raden wij aan om hier een extra  begeleider voor mee te nemen.