Reactie gezamenlijke vergunningshouders op beleidsreactie staatssecretaris

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. het verschijnen van de beleidsreactie van Staatssecretaris Dijkhoff t.a.v. de Toekomst van Interlandelijke Adoptie

 

Noot vooraf; deze verklaring mag alleen en uitsluitend integraal gebruikt worden

 

De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op 31 januari 2017 het beleidsadvies van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ontvangen.


De vergunninghouders zijn content met de inhoud en de genuanceerde toon van dit beleidsadvies aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en het behoud van internationale adoptie als optie voor kinderen.


In afwachting van de uitkomst van de hoorzitting die de Tweede Kamer gaat organiseren over dit onderwerp laten de vergunninghouders hierbij alvast weten dat zij graag meedenken over de wijze waarop een aantal voorgestelde maatregelen in de praktijk invulling gaat krijgen en welke eisen dat gaat stellen aan de betrokken ketenpartners en de, in de beleidsreactie genoemde, overige instanties.


Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Meiling en Adoptiestichting A New Way),

 

Sanne Buursink-de Graaf
Voorzitter