Zorgen voor getraumatiseerde adoptiekinderen

Voor de cursus ‘Zorgen voor getraumatiseerde adoptiekinderen’ die begint op 23 april as, zijn nog plaatsen vrij. Ouders krijgen handvatten om beter met heftig gedrag van hun kind om te gaan en om aan herstel te werken. Meer informatie en aanmelden