Vacatures (bestuurslid)

Stichting Meiling eis een dynamische organisatie en dat blijkt onder andere uit de vacatures die er zijn! Bij Stichting Meiling werken meer dan 100 vrijwilligers in verschillende teams. Met elkaar dragen we bij aan:

 • Activiteiten gericht op de bemiddeling bij adoptie van buitenlandse kinderen
 • Activiteiten gericht op het verlenen van projecthulp ten behoeve van kinderen in de zendende landen
 • Activiteiten voor de donateurs

De openstaande vacatures kunnen ontstaan, doordat vrijwilligers nieuwe keuzes maken, doordat onze teams versterking nodig hebben of door het ontstaan van nieuwe inzichten binnen de organisatie. Dit biedt weer ruimte aan nieuwe vrijwilligers! We nodigen je dan ook van harte uit om te reageren.

 

De volgende vacatures zijn er op dit moment:

 • Algemeen bestuurslid
 • Kwaliteitsfunctionaris
 • Penningmeester

 

Algemeen bestuurslid

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het betreft een vrijwilligersfunctie, oftewel onbezoldigd. Bij Stichting Meiling staat het kind centraal. Voor een aantal hulpbehoevende kinderen is interlandelijke adoptie de laatste mogelijkheid om een kans op een goede toekomst te krijgen. Stichting Meiling richt zich bij haar adoptiebemiddeling op deze kinderen; er worden dan ook ouders voor kinderen gezocht en geen kinderen voor ouders.

 

Het werkterrein van Stichting Meiling omvat drie kernactiviteiten, gericht op:

 1. Bemiddeling bij adoptie
 2. Verlenen van projecthulp ten behoeve van kinderen in de zendende landen
 3. De donateurs van de Stichting

 

Het bestuur draagt hierin de verantwoordelijkheid voor de strategie en het beleid, de organisatie, financiën en de ontwikkeling van Stichting Meiling. Daarnaast is het bestuur ook verantwoordelijk voor de samenwerking met externe partners, zoals andere vergunninghouders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Stichting Adoptievoorzieningen.

 

Werkzaamheden

Als bestuurslid lever je hieraan een bijdrage door:

 • Mede-ontwikkeling van strategie en beleid
 • Deelname aan bestuursvergaderingen en Operationeel overleg (OOM) met de diverse interne teams
 • Deelname aan overleg met externe partners (zoals hierboven genoemd)
 • Bijdragen aan een goede externe verantwoording, bijvoorbeeld in een jaarverslag, jaarrekening, kwaliteitskeurmerk en vergunning
 • Aanspreekpunt voor één of meerdere teams binnen Stichting Meiling
 • Coördinerende taken
 • Communicatie intern of extern

Binnen het bestuur worden de taken en portefeuilles verdeeld in overleg.

 

Wie hebben we nodig

 • Minimaal hbo denk- en werkniveau
 • Bij voorkeur iemand met kennis van, ervaring me en/of affiniteit met adoptie
 • Bij voorkeur iemand met beleidsmatige of bestuurlijke ervaring

 

Wat bieden wij

Uitdagend en afwisselend werk in een organisatie met zeer veel betrokken en gemotiveerde medevrijwilligers binnen de boeiende context van interlandelijke adopties.

 

Gemiddelde tijdsbesteding

De maandelijkse bestuursvergadering en 1x per 2 maanden een OOM-bijeenkomst vinden (momenteel) plaats op dinsdag- en woensdagavond. Normaal gesproken centraal in het land, nu al enige tijd digitaal. Daarnaast is de tijdsbesteding wisselend en in overleg.