Vacatures (bestuurslid, kwaliteitsfunctionaris, penningmeester)

Stichting Meiling eis een dynamische organisatie en dat blijkt onder andere uit de vacatures die er zijn! Bij Stichting Meiling werken meer dan 100 vrijwilligers in verschillende teams. Met elkaar dragen we bij aan:

 • Activiteiten gericht op de bemiddeling bij adoptie van buitenlandse kinderen
 • Activiteiten gericht op het verlenen van projecthulp ten behoeve van kinderen in de zendende landen
 • Activiteiten voor de donateurs

De openstaande vacatures kunnen ontstaan, doordat vrijwilligers nieuwe keuzes maken, doordat onze teams versterking nodig hebben of door het ontstaan van nieuwe inzichten binnen de organisatie. Dit biedt weer ruimte aan nieuwe vrijwilligers! We nodigen je dan ook van harte uit om te reageren.

 

De volgende vacatures zijn er op dit moment:

 • Algemeen bestuurslid
 • Kwaliteitsfunctionaris
 • Penningmeester

 

Algemeen bestuurslid

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het betreft een vrijwilligersfunctie, oftewel onbezoldigd. Bij Stichting Meiling staat het kind centraal. Voor een aantal hulpbehoevende kinderen is interlandelijke adoptie de laatste mogelijkheid om een kans op een goede toekomst te krijgen. Stichting Meiling richt zich bij haar adoptiebemiddeling op deze kinderen; er worden dan ook ouders voor kinderen gezocht en geen kinderen voor ouders.

 

Het werkterrein van Stichting Meiling omvat drie kernactiviteiten, gericht op:

 1. Bemiddeling bij adoptie
 2. Verlenen van projecthulp ten behoeve van kinderen in de zendende landen
 3. De donateurs van de Stichting

 

Het bestuur draagt hierin de verantwoordelijkheid voor de strategie en het beleid, de organisatie, financiën en de ontwikkeling van Stichting Meiling. Daarnaast is het bestuur ook verantwoordelijk voor de samenwerking met externe partners, zoals andere vergunninghouders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Stichting Adoptievoorzieningen.

 

Werkzaamheden

Als bestuurslid lever je hieraan een bijdrage door:

 • Mede-ontwikkeling van strategie en beleid
 • Deelname aan bestuursvergaderingen en Operationeel overleg (OOM) met de diverse interne teams
 • Deelname aan overleg met externe partners (zoals hierboven genoemd)
 • Bijdragen aan een goede externe verantwoording, bijvoorbeeld in een jaarverslag, jaarrekening, kwaliteitskeurmerk en vergunning
 • Aanspreekpunt voor één of meerdere teams binnen Stichting Meiling
 • Coördinerende taken
 • Communicatie intern of extern

Binnen het bestuur worden de taken en portefeuilles verdeeld in overleg.

 

Wie hebben we nodig

 • Minimaal hbo denk- en werkniveau
 • Bij voorkeur iemand met kennis van, ervaring me en/of affiniteit met adoptie
 • Bij voorkeur iemand met beleidsmatige of bestuurlijke ervaring

 

Wat bieden wij

Uitdagend en afwisselend werk in een organisatie met zeer veel betrokken en gemotiveerde medevrijwilligers binnen de boeiende context van interlandelijke adopties.

 

Gemiddelde tijdsbesteding

De maandelijkse bestuursvergadering en 1x per 2 maanden een OOM-bijeenkomst vinden (momenteel) plaats op dinsdag- en woensdagavond. Normaal gesproken centraal in het land, nu al enige tijd digitaal. Daarnaast is de tijdsbesteding wisselend en in overleg.

 

Kwaliteitsfunctionaris

De kwaliteitsfunctionaris bewaakt en coördineert kwaliteit gebonden zaken binnen Stichting Meiling, zoals het bijhouden van de interne procedures en kwaliteitsdocumentatie, het coördineren en samen met de interne auditor (s) uitvoeren van het interne auditprogramma en bewaken van de acties voortkomend uit interne en externe audits. De kwaliteitsfunctionaris werkt nauw samen met de bestuursverantwoordelijke kwaliteit en de interne auditor(s).

 

Wie hebben we nodig

Om het werk van kwaliteitsfunctionaris goed uit te kunnen voeren is het volgende van belang:

 • Hbo-opleiding
 • Relevante werkervaring (werken met en actief onderhouden van een kwaliteitssysteem)
 • Accuratesse
 • Pragmatisch en flexibel
 • In staat zijn om helder te rapporteren

 

Wat bieden wij

Uitdagend en afwisselend werk in een organisatie met zeer veel betrokken en gemotiveerde medevrijwilligers.

 

Gemiddelde tijdsbesteding

4 uur per maand

 

Penningmeester

Meiling is een vrijwilligersorganisatie. Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen namelijk een persoonlijk contact onderhouden met ouders en kinderen. Tegelijk streven we ernaar zo snel en efficiënt mogelijk te werken. De organisatie bestaat dan wel uit vrijwilligers, maar we werken op een professionele manier. Zaken worden vlot en duidelijk geregeld.

 

Al onze werkprocedures zijn beschreven en worden regelmatig tegen het licht gehouden. Daarbij past ook dat Meiling sinds 2001 ISO 9001 gecertificeerd is. Dat alles doen we tegen minimale kosten. Meiling is dan ook een stichting zonder winstoogmerk en door het Ministerie van Financiën is Meiling erkend als een goededoelenorganisatie (ANBI).

 

De interne organisatie van Stichting Meiling wordt aangestuurd vanuit het bestuur. Vanwege vertrek hebben we een vacature voor penningmeester.

 

Meiling heeft twee adoptiekanalen: China en Taiwan, die worden geleid door in hoge mate zelfsturende teams. Deze teams regelen deels zelf ook de (administratief) financiële zaken. Beide teams hebben hiervoor een financieel medewerker. Qua werkzaamheden vallen deze onder verantwoordelijkheid van de teams; de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de Penningmeester.

 

Werkzaamheden

 • Als penningmeester ben je lid van het bestuur en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het financiële beleid én de (financiële) uitvoering daarvan
 • Je bent aanspreekpunt voor de Commissie Donateursactiviteiten
 • Je signaleert en adviseert (pro)actief over de verschillende financiële stromen, gevolgen, risico’s en (on)mogelijkheden, zowel richting bestuur als richting de landenteams
 • Je regisseert het proces rond de jaarrekening, inclusief het onderhouden van contacten met accountants
 • Je beheert (mede) de bankrekening(en) en draagt verantwoordelijkheid in (de uitvoering van) het betalingsverkeer binnen Meiling
 • Je stuurt de ‘medewerkers financiën’ binnen de teams financieel aan (niet operationeel)
 • Je bent verantwoordelijk voor de centrale boekhouding en de leden/donateursadministratie

 

Wie hebben wij nodig

Om de functie van penningmeester goed in te kunnen vullen, verwachten wij:

 • Financiële kennis (opleiding) en ervaring op minimaal HBO-niveau;
 • Bij voorkeur ervaring in/met een financieel bestuurlijke rol en/of een rol als penningmeester;
 • Persoonlijke motivatie én beschikbare tijd


Wat bieden wij

 • Wat kunnen betekenen voor (aspirant) adoptieouders en -kinderen
 • Zeer gemotiveerde en betrokken collega-vrijwilligers
 • Ruimte om mee te werken aan verbetering daar waar dat kan

 

Gemiddelde tijdsbesteding

10 uur per maand