Special needs

Meiling bemiddelt op dit moment alleen voor kinderen met een medisch rapport (zgn special needs-kinderen). Deze kinderen hebben in de adoptielanden veelal geen goede vooruitzichten. Dit kan een cultureel gegeven zijn, het kan echter ook dat de medische mogelijkheden in het land van herkomst ontoereikend zijn.

 

Wat verstaan we onder special needs

Een kindje met een medisch rapport zal als een special needs-kindje worden voorgesteld. Alvorens het kind voor adoptie in aanmerking komt, zijn er in het land van herkomst medische onderzoeken gedaan. Informatie hierover is (bij het voorstel) beschikbaar. Er kan aan diverse medische problemen worden gedacht. Belangrijk onderscheid ligt in het al dan niet-operabel zijn van het medische probleem.
 
Voorbeelden van operabele problemen zijn: schisis, hartafwijking
Voorbeelden van niet-operabele medische problemen zijn: missende ledematen, frommeloortje, (gedeeltelijke) doofheid of slechtziendheid, hepatitis B, prematuriteit

Bij veel kinderen is geen sprake van medische problemen, maar van sociale problemen. U kunt dan denken aan een kindje van een moeder die verslaafd is aan alcohol of drugs, een moeder of vader die zwakbegaafd is of psychiatrische problemen heeft. Deze kinderen noemen we allemaal special needs-kinderen, ook als er na de geboorte geen ontwikkelingsproblemen zijn. De ervaring heeft geleerd dat kinderen die zich aanvankelijk goed ontwikkelen, op latere leeftijd soms toch nog problemen krijgen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan leerproblemen of gedragsproblemen zoals ADHD. Omdat we niet in kunnen schatten welk kind hier last van gaat krijgen en welk kind niet, vallen deze kinderen allemaal onder de categorie special needs-kinderen. Kinderen met het FAS-syndroom (Foetaal Alcohol Syndroom) komen weinig voor in Taiwan. Als er rapporten van kinderen met deze problemen zijn, dan worden zij voorgesteld aan ouders die kiezen voor een kindje met een zeer ernstige special need. Daarvoor moet een speciale procedure gevolgd worden. Hierover kunt u lezen onder het hoofdstuk Wachtlijst.  

Ook combinaties van de verschillende categorieën komen voor. Bijvoorbeeld een kindje met een frommeloortje dat ook een belaste sociale achtergrond heeft.

 

Procedure

Meiling bemiddelt momenteel alleen voor special need kinderen. Kinderen die helemaal gezond zijn komen nauwelijks voor. Als u door Meiling bemiddeld wilt worden, moet u dus bereid zijn een special needs-kindje te accepteren. U moet hiervoor toestemming hebben van de Raad voor de Kinderbescherming.

U krijgt als eerste een gesprek met het team voor de centrale intake. De medewerkers van dit team kijken samen met u of u bemiddelbaar bent voor Meiling. Als u bemiddelbaar bent, krijgt u na dit gesprek nog een gesprek met het intaketeam voor special needs-bemiddeling. De vrijwilligers van dit team, die de diverse medische aspecten met u zullen doornemen, hebben allen een medische achtergrond. In dit gesprek wordt ingegaan op de mogelijkheden, maar het is ook vooral de bedoeling dat u uw grenzen aangeeft. Het kind staat hierbij centraal, het doel is immers het kindje een nieuwe toekomst te geven met ouders die voorbereid zijn en met de aandoening om kunnen gaan. De matching van een kind met een rapport dat buiten uw grenzen valt, is noch voor het kind, noch voor uw gezin een goede zaak.