Artikelen

Donateurs

Indien u via Stichting Meiling zou willen adopteren dient u donateur te worden van de stichting. Maar ook als u, om welke reden dan ook, Stichting Meiling een warm hart toedraagt, kunt u donateur worden. Op die manier steunt u de stichting en haar doelstellingen. Tegelijk blijft u op deze wijze het beste op de hoogte van alle ontwikkelingen.

 

De donateursbijdrage is minimaal € 50 per kalenderjaar. (Ongeacht in welke maand u donateur geworden bent).

 

U kunt donateur worden door het inschrijfformulier in te vullen. Hierna ontvangt u een machtiging voor een automatische incasso. Zodra Meiling deze van u retour heeft, zult u worden opgenomen als donateur.

 

De machtiging kunt u terugsturen naar :

Donateurssecretariaat

Kantoor Meiling

Postbus 7

3465 ZG  Driebruggen

 

Een nieuwe vorm van donateurschap

Er is een nieuwe vorm van donateurschap in het leven geroepen. Veel mensen die via Stichting Meiling geadopteerd hebben, lezen vijf of tien jaar later de Meiling Mailing niet meer, of bezoeken de website niet meer. Dat hoeft niet meer voor hen. Het basisidee voor een nieuwe vorm van donateurschap is als volgt:

  • Op enig moment mag men donateur worden van Meiling tegen een veel lager bedrag.
  • Zowel kind als ouders kunnen donateur worden.
  • De kosten bedragen €15 per jaar.
  • Ouders kunnen op deze nieuwe manier van donateurschap overschakelen vijf jaar nadat het laatste kind geadopteerd is.
  • Men ontvangt geen Meiling Mailing meer.
  • Wel ontvangt men uitnodigingen voor en informatie over de Meilingdagen.
  • Daarbij wordt aanvullende informatie meegestuurd (met telefoonnummers, verwijzingen, boeken-info, nazorginfo, rootsinfo, etc).
  • Verder hebben deze mensen (maar eigenlijk iedereen....) “recht” op onze rootsondersteuning (vragen stellen, reisinfo, travelkit, etc.)