Stichting Adoptievoorzieningen

Telefonisch advies

Stichting Adoptievoorzieningen adviseert adoptieouders die vragen en twijfels hebben over de opvoeding van hun kind. Tijdens een telefonisch adviesgesprek wordt met de ouders besproken of en in hoeverre de geschetste situatie verband houdt met de adoptie. Dikwijls hebben ouders voldoende aan een opvoedkundig advies. Soms is hulpverlening nodig en verwijst Stichting Adoptievoorzieningen door naar een hulpverlener of hulpverlenende organisatie in de eigen regio waar specialistische kennis over adoptie aanwezig is.
Naast adoptieouders kunnen ook geadopteerden en andere bij adoptie betrokkenen (artsen, scholen, hulpverleners) met hun vragen bij Stichting Adoptievoorzieningen terecht.

 

Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding is een vorm van preventieve opvoedingsondersteuning aan ouders in het eerste jaar na aankomst van hun adoptiekind. Om gebruik te maken van video-interactiebegeleiding hoeft er geen sprake te zijn van zware problemen. Een van de doelen is te onderzoeken wat er goed gaat en hoe positieve momenten uitgebreid kunnen worden. Eventuele ernstige problemen worden op deze manier al in een vroeg stadium ontdekt.


Zie voor verdere informatie de website van Stichting Adoptievoorzieningen: http://www.adoptie.nl of bel 030- 233 03 40 (maandag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur).