Adoptie-startzorg

Sinds kort is er de mogelijkheid om na de aankomst van een adoptiekind een kraamverpleegkundige in te schakelen. Het gaat om gediplomeerde kraam- en wijkverpleegkundigen met kennis van en ervaring met adoptiekinderen. Het is verstandig van te voren na te gaan of de ziektekostenverzekering de kosten dekt. Hierin kan de Adoptie-startzorg bemiddelen.