Therapeutische gezinsverpleging (TGV) / Centrum voor pleegzorg

De TGV en het Centrum voor Pleegzorg bieden intensieve hulp aan pleeggezinnen met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Ook adoptie-ouders hebben soms, net als pleegouders, de zorg voor kinderen die in hun jonge jaren verwaarloosd en getraumatiseerd zijn. Ten behoeve van deze ouders en hun kinderen zijn enkele TGV's en Centra voor Pleegzorg uitgebreid met adoptieteams. De aanmelding voor een adoptieteam geschiedt via Bureau Jeugdzorg.

 

Adoptieteam TGV Leiden: 071-5239690
Adoptieteam TGV Zuid: 07306571715
Adoptieteam Centrum voor Pleegzorg Rotterdam: 010-4120150
Pactum TGV Deventer: 0570-664999