RIAGG en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Binnen de meeste RIAGG-instellingen zijn zogenaamde aandachtsfunctionarissen adoptie werkzaam. Geadopteerden en/of hun ouders kunnen zich rechtstreeks of via een verwijzer bij de RIAGG aanmelden. Ook binnen veel kinderziekenhuizen en klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie zijn 'adoptie-specialisten' werkzaam.
 
Adoptiehulpverlening Horizon, instituut voor jeugdzorg en onderwijs in Zuid-Holland: 0172-448800
Kinder-en jeugdpsychiatrisch centrum De Argonaut (Amsterdam), afdeling hechtingsstoornissen: 020-4604100

Voor adressen van RIAGG-instellingen en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen ouders en kinderen zich wenden tot de huisarts.