NERVA

Nerva is een werkgroep van de Vereniging Wereldkinderen. Ouders die te maken hebben met opvoedingsproblemen of met bijzonder gedrag van hun geadopteerde kind(eren) kunnen contact opnemen met deze werkgroep. Deze bestaat uit vrijwilligers die te beschouwen zijn als ervaringsdeskundigen. Zij fungeren als praatpaal en zijn bereid met ouders van gedachten te wisselen over hun kind. Daarmee hoeft niet gewacht te worden tot er sprake is van een wezenlijk probleem. Ook ouders die in een onzekere situatie zitten met hun kind en zich afvragen of deze tot problemen kan leiden, kunnen contact zoeken. Zonodig helpt NERVA bij het vinden van een geschikte vorm van hulpverlening. Ook kunnen ouders in contact gebracht worden met andere adoptieouders.


Voor meer informatie over NERVA kan men contact opnemen met de voorzitter (mw. Han Both-Reitsma, tel. 033-2534551) of de secretaris (mw. Lida Rat, tel. 0182-382397)