LOGA

De Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie biedt hulp aan gezinnen die als gevolg van geadopteerde probleemkinderen kampen met een verstoorde gezinssituatie. LOGA stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problemen. Ouders vinden bij LOGA een veilige plek, waar zij met hun problemen terecht kunnen zonder zich miskend of schuldig te voelen. LOGA helpt ouders op de volgende manieren:

  • door hen te informeren over de mogelijke oorzaken van de problemen en mee te zoeken naar oplossingen
  • door het instandhouden van regionale steunpunten die adoptieouders de mogelijkheid bieden tot individuele en/of groepsgesprekken
  • door het houden van landelijke themadagen.

Meer informatie en contactgegevens kunnen gevonden worden op de website: http://www.loga.info.