Reizen naar Taiwan

Sinds 2015 reizen alle ouders af om de hoorzitting bij te wonen. Dit is dus verplicht. De verblijfsduur is ongeveer vier weken; als de gewenning tussen u en het kindje goed verloopt, mag het kindje bij u in het hotel verblijven.
Daarnaast vraagt de geboortemoeder ook soms om een ontmoeting; als zij hier niet specifiek naar vraagt, zal het tehuis toch proberen een ontmoeting te regelen. Deze ontmoeting vindt plaats na de uitspraak van de rechter.

Als u door de rechter wordt opgeroepen om bij de Court Hearing aanwezig te zijn, dan heeft u drie mogelijkheden:
1.    Afreizen naar Taiwan voor het bijwonen van de court hearing en in Taiwan blijven totdat uw kind mag reizen Dit betreft meestal een reis van vier weken waarbij van te voren niet precies duidelijk is wanneer de terugreis zal plaatsvinden.
2.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Daarna wederom afreizen naar Taiwan om uw kind op te halen (wederom een verblijf van ongeveer drie werkdagen).
3.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Daarna uw kind op laten halen door een Meiling-medewerker die u het kind op Schiphol in de armen geeft.

 

Optie twee en drie wordt in Taiwan uitsluitend geaccepteerd als er sprake is van een aantoonbare reden dat het voor u niet mogelijk is om voor lange tijd in Taiwan te verblijven of tweemaal af te reizen (bijvoorbeeld een eigen zaak, geen toestemming krijgen van de werkgever, een kind in het gezin met hechtingsproblemen).

 

Een begeleider van Meiling zal gedurende de eerste dagen (tijdens de court hearing) zorgen voor begeleiding. De resterende tijd zal deze taak worden overgenomen door respectievelijk CSS, Cathwel of CWLF.
Als u tweemaal afreist naar Taiwan (één keer voor de Court Hearing en één keer om uw kindje op te halen), dan gaat er uitsluitend bij de eerste reis begeleiding van Meiling mee.

Mocht u zelf gaan reizen, dan zult u te zijner tijd uitgebreide informatie ontvangen over de praktische kanten van de reis.