Reizen naar Taiwan

Sinds 2015 wordt er van bijna alle ouders verwacht dat zij bij de hoorzitting (Court Hearing) in Taiwan aanwezig zijn. Dit is dus verplicht. De manier waarop de reis vormgegeven wordt is afhankelijk van de achtergrond van uw kind. Als u één keer reist (en dus de uitspraak in Taiwan afwacht) mag het kindje na een aantal dagen van gewenning bij u in het hotel verblijven.
Daarnaast vraagt de geboortemoeder/familie soms ook om een ontmoeting; als zij hier niet specifiek naar vraagt, zal het tehuis toch proberen een ontmoeting te regelen.


Als u door de rechter wordt opgeroepen om bij de Court Hearing aanwezig te zijn, dan zijn er twee mogelijkheden:
1.    Afreizen naar Taiwan voor het bijwonen van de Court Hearing en in Taiwan blijven totdat uw kind mag reizen naar Nederland. Dit betreft meestal een verblijf van ongeveer vijf tot zes weken waarbij van te voren niet precies duidelijk is wanneer de terugreis zal plaatsvinden.
2.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Hierna wacht u in Nederland op de uitspraak van de rechtbank. Na de uitspraak reist u weer af naar Taiwan om uw kind op te halen (wederom een verblijf van minimaal drie werkdagen).

Hoe de reis er daadwerkelijk uit komt te zien is afhankelijk van de achtergrond van uw kind en de rechter die deze zaak behandelt.

Een begeleider van Meiling zal gedurende de eerste dagen (tijdens de court hearing en eventuele ontmoeting met geboortemoeder/familie) zorgen voor begeleiding. De resterende tijd zal deze taak worden overgenomen door de maatschappelijk werker vanuit het tehuis die uw kind begeleidt tijdens de adoptieprocedure. Als u tweemaal afreist naar Taiwan (één keer voor de Court Hearing en één keer om uw kindje op te halen), dan gaat er uitsluitend bij de eerste reis begeleiding van Meiling mee.

Ter zijner tijd ontvangt u uitgebreide informatie over de praktische kanten van de reis.