ANBI


Stichting Meiling is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Meiling zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Algemeen

  • Statutaire naam: Stichting Meiling
  • RSIN / Fiscaal nummer: 41011705
  • ANBI-status: Ja
  • U kunt het jaarverslag van 2018 hier downloaden.

 

Missie en doelstelling

De in 1989 opgerichte Stichting Meiling is een vrijwilligersorganisatie van adoptieouders. Stichting Meiling stelt zich tot doel op te komen voor hulpbehoevende kinderen in andere landen. Dit doen we door te bemiddelen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun eigen geboorteland geen of nauwelijks toekomstmogelijkheden hebben en projecthulp te verlenen voor de kinderen die in die landen achterblijven.
 
Stichting Meiling streeft bij de interlandelijke adoptiebemiddeling naar een verantwoorde werkwijze en een optimale begeleiding. Dit zowel voor, tijdens als na de adoptieprocedure.


Dagelijks bestuur

Samenstelling Bestuur:

  • Patrick Heubach (Voorzitter)
  • Wilco Baaij
  • Arie van den Berg
  • Selina van der Meer
  • Ilse van den Aker
  • Marco Heida

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Aantal vergaderingen per jaar: 10.

 

Beloningsbeleid medewerkers: Stichting Meiling heeft 1 administratief medewerker in loondienst. De overige betrokkenen zijn allen actief op vrijwillige basis.