Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. de berichtgeving in de media

De vergunninghouders interlandelijke adoptie zijn geschokt over de berichtgeving in de media dat het kabinet geadviseerd zou worden tot het (tijdelijk) stopzetten van Interlandelijke Adopties.

 

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. Dit gaat over de periode 1967-1998, voor de invoering van het Haags Adoptie Verdrag. Aankomende maandag wordt dit rapport gepresenteerd. De vergunninghouders hebben het rapport nog niet gezien en zijn niet op de hoogte gebracht van de inhoud ervan. De conclusies over de periode (1967-1998) waarop het onderzoek zich heeft gericht enerzijds alsook de reden waarom wordt opgeroepen tot het (tijdelijk) stopzetten van huidige procedures zijn ons daarom ook nog onbekend. Om die reden gaan wij daarom nog niet inhoudelijk in op de berichtgeving.

 

Voor de vergunninghouders staat centraal dat de belangen van het kind gediend zijn met adoptie en dat op zorgvuldige en onderbouwde wijze invulling kan worden gegeven aan internationale en nationale wet- en regelgeving omtrent adoptie.

 

Namens de samenwerkende vergunninghouders (Wereldkinderen, de Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Meiling en Adoptiestichting A New Way).