Reactie op het rapport van de commissie Joustra

Op maandag 8 februari heeft de commissie Joustra de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar interlandelijke adopties in het verleden. Stichting Meiling heeft op maandag 8 februari het rapport ontvangen en daarvan inhoudelijk kennisgenomen.

 

We zijn geschokt door de bevindingen van de commissie en de inhoud van het rapport. Het beeld dat de commissie in het rapport schetst is confronterend en de conclusies en aanbevelingen zijn hard. Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport haar excuses aangeboden en neemt de adviezen van de commissie over.

 

Stichting Meiling benadrukt dat elke misstand in adoptie, waar en wanneer ook, er één teveel is en voor degene die het betreft ernstig leed kan betekenen.

 

Het demissionaire kabinet heeft besloten om de adviezen van de commissie over te nemen en alle interlandelijke adopties per direct op te schorten. Alleen aspirant adoptieouders met een beginseltoestemming mogen hun procedure afmaken. Dit is een zeer zware maatregel met grote, veelal emotionele, gevolgen. Niet alleen voor aspirant adoptieouders, maar ook voor volwassen geadopteerden, geadopteerde kinderen, en adoptieouders.

 

Het rapport van de commissie schetst een uitgebreid beeld van het onderzoek, de onderzoeksresultaten, conclusies en adviezen. Het geeft echter geen inhoudelijke en concrete informatie over hoe de commissie tot haar conclusies komt, met name als het gaat om de huidige adoptiepraktijk. Daarmee doet dit rapport geen recht aan de adoptiepraktijk zoals die bij Stichting Meiling heden ten dage wordt ervaren en voorgestaan. Wij hebben daarom de commissie gevraagd deze informatie alsnog met ons te delen.

 

Bovendien werpt de harde en generaliserende conclusie van de commissie een schaduw over alle interlandelijke adopties, die voor heel veel kinderen in nood een veilig en liefdevol thuis heeft opgeleverd. Geadopteerden, adoptieouders en adoptieorganisaties worden ten onrechte in een negatief daglicht gesteld.

 

Het besluit tot tijdelijke opschorting heeft grote impact op alle aspirant adoptieouders die op dit moment in een adoptieprocedure zitten. Dit rapport en dit besluit roepen ook bij hen veel vragen en emoties op. Wij wensen hen veel sterkte, geduld en wijsheid toe de komende periode.

 

De komende periode zal Stichting Meiling zich inzetten om de gevolgen van dit rapport en het kabinetsbesluit in kaart te brengen en aspirant adoptieouders in hun lopende procedure te begeleiden. Stichting Meiling blijft met de betrokken ministeries, andere vergunninghouders en ketenpartners in gesprek over de huidige situatie en de toekomst van interlandelijke adopties.

 

 

* dit bericht mag alleen volledig en integraal worden aangehaald of opgenomen.