Achtergronden China

 

Al in oktober 1991 had Meiling contacten met een aantal kindertehuizen in China. Sinds de wetswijzigingen van 1993 is er rechtstreeks contact met de Chinese centrale autoriteit in Beijing. CCCWA, China Center for Children's Welfare and Adoption is de organisatie die zich namens de Chinese overheid met alle interlandelijke adopties bezighoudt. Stichting Meiling heeft de bevoegdheid van CCCWA om ouders te zoeken voor kinderen met een medische achtergrond, zogenoemde special needs-kinderen.

 

De afgelopen jaren zien we minder kinderen naar Nederland komen voor adoptie. Er zijn minder beschikbare en bemiddelbare kinddossiers. Helaas betekent dit ook dat we heel voorzichtig zijn bij het aannemen van nieuwe families voor de wachtlijst China.

 

De medische dossiers en de leeftijden van de kindjes waarvoor wij ouders mogen zoeken verschillen van tijd tot tijd. Wilt u een kindje uit China adopteren dan vragen wij u open te staan voor een ruime leeftijdsgrens, minimaal tot 48 maanden.

Ook ten aanzien van het medische rapport van het te adopteren kindje kunnen wij alleen aanstaande adoptieouders voor de intake toelaten als zij open staan voor een combinatie van special needs uit onderstaande categorieën:

  • gecompliceerde te verhelpen, medische aandoeningen waarvoor regelmatig operaties, therapie, medicatie en/of controle nodig is, en/of
  • blijvende lichamelijke aandoeningen/ziektes waarvoor regelmatig behandeling, therapie, medicatie en/of controle nodig is, en/of
  • een nog niet in te schatten zorgintensiteit met onzekerheden nu en in de toekomst.

Omdat de meeste kindjes waarvoor wij ouders mogen zoeken een schisis hebben, in combinatie met een special needs uit een van bovenstaande categorieën, hechten wij veel waarde aan het open staan voor een kindje met deze special needs.

Verder vragen wij alle aspirant adoptieouders open te staan voor een achterstand in ontwikkeling, groei etc. die te relateren is aan het opgroeien in een kindertehuis en/of het medische rapport van het kindje. Dit geldt niet alleen bij een eerste adoptie, maar ook voor aspirant adoptieouders die een tweede en/of volgende kindje willen adopteren uit China.

 

Bij binnenkomst van uw rapport bij Stichting Meiling zal aan de hand van uw gezinsrapport een globale interpretatie plaatsvinden of u mogelijk bemiddelbaar bent. Mocht het gezinsrapport hiervoor onvoldoende duidelijkheid bieden dan kan het zijn dat u gevraagd wordt een special needs lijst in te vullen.

 

Mocht u mogelijk bemiddelbaar zijn dan volgt voor aspirant adoptieouders die nog niet via stichting Meiling geadopteerd hebben een zogenaamde Centrale Intake. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over stichting Meiling, onze procedures en wordt het gezinsrapport met u doorgenomen. Mocht na dit gesprek nog steeds de indruk bestaan dat u bemiddelbaar bent dan gaat u door naar de special needs intake. Adoptieouders die al een adoptieprocedure via stichting Meiling hebben gevolgd, zullen bij een tweede of volgende procedure, bij een positieve beoordeling van het gezinsrapport, rechtstreeks doorgaan naar de special needs intake.

 

Tijdens de special needs intake zal met u worden gesproken over de beperkingen en ziektes die veelvuldig voorkomen bij Chinese adoptiekinderen. U zult dan in de gelegenheid worden gesteld om uw eigen wensen en grenzen aan te geven.

 

Pas na de special needs intake zal duidelijk zijn of u bemiddelbaar bent voor China.

 

Indien u bemiddelbaar bent voor adoptie zal Stichting Meiling haar uiterste best doen om uw dossier te matchen met een kindje waarvoor wij ouders mogen zoeken. Hierbij is ons uitgangspunt dat wij u alleen matchen met een kindje dat binnen uw wensen en grenzen valt. Voor adoptie uit China zien wij de wachttijden steeds verder oplopen. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kunnen wij niet garanderen dat er ook echt een voorstel zal komen.

 

Stichting Meiling hecht veel waarde aan het zorgvuldig onderzoeken van de medische dossiers van de kinderen die voorgesteld mogen worden. Omdat wij af moeten gaan op de overlegde documenten en de kinderen niet zelf zien is het onmogelijk om 100% betrouwbaarheid van de dossiers te garanderen. Wij merken wel dat CCCWA steeds meer tijd en energie steekt in de dossiers en zeer open staat voor aanvullende (medische) vragen van onze artsen/deskundigen en verzoeken om foto’s en video’s.

 

De kinderen die voorgesteld worden zijn allemaal vondelingen. Van hun sociale achtergrond is zeer weinig tot niets bekend. De kinderen komen uit kindertehuizen, maar worden ook regelmatig in pleeggezinnen ondergebracht. Over het algemeen worden de kinderen goed verzorgd.

 

Bemiddelbaar voor China en dan?

Als u bemiddelbaar bent voor China vragen wij u de bemiddelingsovereenkomst te tekenen en de bemiddelingskosten te betalen. Daarna stroomt u door naar de landenintake. Tijdens deze intake wordt u verteld welke documenten u voor China moet klaarmaken. In verband met de geldigheidsduur en de eventuele wijzigingen in de vereiste documenten verzoeken wij u hier niet van tevoren mee te beginnen. Wacht hiermee tot u de landenintake heeft gehad en alles duidelijk uitgelegd is. Nadat u de documenten heeft ingeleverd, sturen wij deze binnen één maand door naar CCCWA.

 

Mocht er een passend voorstel zijn dan zal dit aan u worden voorgelegd nadat wij akkoord hebben van onze interne controle én van de Centrale autoriteit in Nederland (Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid).

 

Als u het voorstel accepteert is het wachten op de toestemming vanuit China Door middel van de zogenaamde ‘Letter of seeking confirmation from Adopter’ (de LOA) gaat ook CCCWA akkoord met de match. U wordt gevraagd deze LOA te ondertekenen en vervolgens wordt dit document teruggestuurd naar CCCWA. Hierna is het wachten op de zogenaamde Travel Approval (TA) waarmee u naar China mag afreizen om uw kindje op te halen.

 

De tijd tussen voorstel en afreizen verschilt per procedure. Gemiddeld kun u 3 à 4 maanden na het voorstel uw kindje ophalen. Als de reistoestemming (TA) binnen is, regelen we de officiële afspraken in China, boeken we uw vliegtickets en hotels. De organisatie van de reis, van vliegtickets, hotels, begeleiding t/m de procedure, is in handen van Stichting Meiling. Dit gaat volgens een vaste procedure. Het is voor adoptieouders niet mogelijk om hier zelf een invulling aan te geven of onderdelen in eigen hand te nemen.

 

Voor afreizen wordt u uitgenodigd voor een reisbespreking waarin de reis en adoptieprocedure in China met u wordt doorgenomen. Wij proberen om u in een groep(je) te laten reizen, maar gezien het teruglopende aantal voorstellen is dit niet altijd mogelijk. Ook doen wij ons best om begeleiding vanuit Nederland mee te laten reizen, maar ook dit kunnen wij niet garanderen.

 

Het verblijf in China is op dit moment 15 dagen, op vrijdag de heenreis en twee weken later op  zaterdag terug. Er worden voor u, naast de nodige officiële gebeurtenissen, uitstapjes georganiseerd naar bezienswaardigheden in de omgeving waar u verblijft. Ook in Beijing, waar uw documenten worden gelegaliseerd en  het visum voor uw kind wordt aangevraagd, kunt u die dingen bezoeken die iedere toerist in China gezien moet hebben. Meiling doet er alles aan om de reis en het verblijf voor u en uw kind tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, waarop u, ook later samen met uw kind, met plezier kunt terugkijken.

 

Indien u bij het ophalen van uw adoptiekind, een ouder broertje of zusje mee naar China neemt, jonger dan 6 jaar, dan raden wij aan om hier een extra  begeleider voor mee te nemen.