Achtergronden Taiwan

Vanaf het allereerste begin bemiddelt Meiling voor adopties uit Taiwan. Het gaat daarbij om kinderen die om diverse redenen voor adoptie worden afgestaan.
 
Uit Taiwan komen vooral jongere kinderen (nul tot drie jaar) al zien we ook steeds vaker oudere kinderen die voorgesteld worden (twee tot zes jaar) Sommige van deze kinderen hebben, korter of langer, in een ziekenhuis gelegen (bijvoorbeeld couveusekinderen). Andere kinderen worden vanwege sociale problemen door hun ouder(s) afgestaan voor adoptie. Vaak gaat het dan om ongewenst zwangere vrouwen, heel jonge meisjes of juist vrouwen boven de veertig. Op het ongehuwde moederschap rust een groot taboe. Voor jonge meisjes die nog op de middelbare school zitten of studeren, is er vaak geen andere keus dan om hun kindje af te staan voor adoptie. Ook oudere moeders (boven de veertig jaar) hebben het in Taiwan vaak erg moeilijk, wat ook een reden kan zijn het kind af te staan.
 
De sociale problematiek ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik neemt de laatste jaren toe. Hetzelfde geldt voor psychiatrische/psychische problemen gediagnosticeerd bij de geboortemoeder. Ook dit kan er toe leiden dat zij niet in staat is zelf voor haar kind te zorgen. Een andere reden kan zijn dat het kind geboren is met een zichtbare afwijking (bv. een schisis). Dit ligt in Taiwan vaak nog erg gevoelig.
 
Er is bij de adoptie meestal veel over de achtergrond van de geboortemoeder bekend, soms ook over de vader.
Het is mogelijk dat geboortemoeders zelf uit een aantal rapporten kiezen waar hun kindje terechtkomt. Een maatschappelijk werkster maakt een voorselectie op basis van de SN-lijst die de adoptieouders ten tijde van de SN-intake hebben ingevuld. De geboortemoeders kiezen niet graag voor gezinnen waar al een kind is, omdat in Taiwan het eerste kind als belangrijkste telt. Als in het gezin een adoptiekind is, ligt bemiddeling gemakkelijker dan bij een biologisch eigen kind.
 
De geboortemoeders/-familie houden meestal wel in enige mate contact met het betreffende kindertehuis. Adoptieouders zijn verplicht om met regelmaat foto’s en een follow-up-report op te sturen naar Taiwan.

 

 

De kindertehuizen

Er zijn drie kindertehuizen waar Meiling mee samenwerkt:
1. CSS (Christian Salvation Service)
2. Cathwel (Catholic Welfare)
3. CWLF (Child Welfare League Foundation)

 

De adoptiekinderen

In het algemeen gaat het om jonge kinderen (nul tot drie jaar). Veel kinderen hebben een medisch rapport. Geregeld worden er ook oudere kindjes voor adoptie afgestaan. De leeftijd varieert van twee tot zes jaar.

De afgelopen twee jaar is er veel veranderd m.b.t. adoptie uit Taiwan. De organisaties in Taiwan zijn verplicht om eerst de mogelijkheden voor een binnenlandse adoptie te onderzoeken. Hierdoor zijn de kinderen relatief iets ouder bij voorstel. Ten aanzien van de special needs worden de kind-dossiers steeds zwaarder en uitgebreider. Combinaties van een uitgebreide sociale achtergrond (bijvoorbeeld: drugs-/alcoholgebruik/verstandelijke beperking van de geboortemoeder) met een medische aandoening (bijvoorbeeld prematuriteit < 32 weken, epilepsie) komen steeds vaker voor. Hierdoor is Taiwan uitsluitend een special needs-kanaal geworden.

Dit vraagt van ouders die een kindje uit Taiwan willen adopteren, een grotere bereidheid ten aanzien van special needs dan voorheen. Tijdens de SN-intake nemen twee vrijwilligers van Meiling de zogenaamde SN-inventory (zie hieronder) met u door. In dit gesprek is er ruimte voor vragen en wordt uitleg gegeven over de diverse special needs. Hierbij wordt aangegeven in welke mate en in welke ernst de special needs voorkomen in Taiwan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Kinderbescherming, de vergunninghouders en Stichting Adoptievoorzieningen hebben een categorie-indeling opgesteld ten aanzien van special needs:

  1. Een kind met een nog niet in te schatten zorgintensiteit met onzekerheden nu en in de toekomst. (bijv. prematuur, verslaafde moeder, psychiatrische/psychische aandoening bij geboorteouders, hepatitis)
  2. Kind met een medische aandoening waarvoor een beperkt aantal operaties, therapie en/of medicatie nodig is of een aandoening waarbij geen tot zeer beperkte aanpassing nodig is (bijv. hartprobleem, syndactyly, geïsoleerde hypospadie)
  3. Een kind met een gecompliceerde te verhelpen, medische aandoening waarvoor regelmatig operaties, therapie, medicatie en/of controle nodig is (bijv. schisis)
  4. Kind met een blijvende aandoening (bijv. missen van ledematen, epilepsie, klompvoetjes, cosmetische aandoening, ontwikkelingsachterstand of leerproblematiek)
  5. Kind met een sociaal/emotionele belaste achtergrond zonder te verwachten medische gevolgen op basis van het dossier. (bijv. geboren uit incest of verkrachting, verslaafde moeder, psychische/psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking bij de moeder/geboortefamilie)

 

(Bron: https://adoptie.nl/adoptie/over-adoptiekinderen/)
 
 
Ouders die een kind uit Taiwan willen adopteren dienen, beschreven in het Raadsrapport, ten minste toestemming te hebben voor een kindje met:
 
Categorie A:
Een kind wat prematuur geboren is, middelengebruik tijdens de zwangerschap, psychiatrische/psychische aandoening bij geboorteouders, geboortemoeder met hepatitis
 
Categorie B:
Ongecompliceerde VSD/ASD, inactieve TBC
 
Categorie D:
Thalessemie dragerschap, G6PD, kind met een (lichte)ontwikkelingsachterstand
 
Categorie E:
Middelengebruik tijdens de zwangerschap, psychische/psychiatrische aandoening bij geboorteouders, verstandelijke beperking bij de geboortemoeder of geboortefamilie
 
Overigens betekent de bereidheid om een sociaal en/of medisch rapport te accepteren niet dat ouders ‘alles aangeboden’ kunnen krijgen. Ten aanzien van de special needs worden tijdens de special needs intake de gradaties van de special needs besproken en ook in welke mate deze voorkomen in Taiwan. In de *special needs-lijst kunnen nuances worden aangebracht (bijv. schisis: ouders staan open voor een enkelvoudige maar niet voor een dubbele lip-/kaak-/gehemeltespleet)