Tsunami

Eind 2004 zijn er verschillende landen ernstig getroffen door de tsunami. Onze hulp heeft plaatsgevonden daar waar we diverse contacten hebben. Er is o.a. gezorgd voor dekens, nieuwe netten voor de vissers, potten en rijst en er is geld gestuurd voor de medische controles die uitgevoerd werden i.v.m. het uitbreken van ziektes.

Lepra-huisjes

Het geld dat hiervoor binnenkomt wordt besteed aan de leprakolonie in Dharmapuri. Hiermee worden stenen huisje gebouwd voor leprafamilies. In deze kolonie wonen circa dertig leprafamilies bij elkaar. De meeste nog in armzalige, vochtige hutjes. Maar gelukkig komen er steeds meer stenen huisjes bij.

 

Er zijn inmiddels zes huisjes door Meiling gedoneerd.

oude huisjesnieuwe huisjes

Tony

Tony, een goedlachse jongen die moet leven met alleen een hoofd en een romp. Al jaren volgt Meiling deze jongen die, wanneer je hem ook ziet, vrolijk is.

 

Eind 2005 is het eindelijk mogelijk geworden een speciale broek met benen voor hem te laten maken. Wij zijn, met hem, heel erg blij. Tony krijgt nu ook een-op-een begeleiding en fysiotherapie.

 

Diverse projecten

 • Lepra-huisjes.
 • Tony.
 • Malaria-medicijnen voor slachtoffers van tsunami.
 • Onderhoud kindertehuis (CFHC).
 • Generator. T.b.v. een school (afgerond).
 • Waterputten. Schoon water is van levensbelang (afgerond).
 • Diversen. In de loop der jaren hebben we ons contact in Madras al kunnen voorzien van allerlei spullen: speelgoed, bedjes, kleding, lampen en vitaminepreparaten (afgerond).
 • Tsunami noodhulp (afgerond).
 • Reparatie dak Mercy Home (afgerond).
 • Uitbreiding baby-unit Christ Faith Home for Children (CFHC) (afgerond).
 • Overstroming-slachtoffers (CFHC) (afgerond) Meer info: www.angelfire.com/indie/rajeshjoe

 

Help mee en wordt donateur

 

Stuur een mail naar donateursadministratie@meiling.nl en vermeldt uw naam, adres en welk tehuis of project u wilt ondersteunen en met welk bedrag. Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom.

 

Tip: wist u dat u giften kunt aftrekken van de belasting? Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie hierover.

 

Make the difference en doneer!