Achtergronden China

Al in oktober 1991 had Meiling contacten met een aantal kindertehuizen in China. Sinds de wetswijzigingen van 1993 is er rechtstreeks contact met de Chinese centrale autoriteit in Beijing. CCCWA, China Center for Children's Welfare and Adoption is de organisatie die zich namens de Chinese overheid met alle interlandelijke adopties bezighoudt. Stichting Meiling heeft de bevoegdheid van CCCWA om ouders te zoeken voor kinderen met een medische achtergrond, zogenoemde special needs-kinderen.

 

De afgelopen jaren zien we minder kinderen naar Nederland komen voor adoptie.  Er zijn minder beschikbare en bemiddelbare kinddossiers. Helaas betekent dit ook dat we heel voorzichtig zijn bij het aannemen van nieuwe families voor de wachtlijst China.

 

De kinderen waarvoor wij op dit moment ouders zoeken zijn meestal tussen de 48-72 maanden en hebben een zwaar medisch dossier. Een neurologische aandoening,  genderdysforie ,een ernstige zintuigelijke  beperking  etc,  in combinatie met een ontwikkelingsachterstand. Heel soms zien wij een kindje met een minder zwaar dossier. Daarvoor hebben wij nog voldoende ouders op de wachtlijst, daarom kunnen momenteel alleen nieuwe aspirant adoptieouders, die open staan  voor kinderen met een dergelijke zware achtergrond hun gezinsrapport ter beoordeling aanbieden.

Lees meer...

Voorwaarden China

 

De eisen van CCCWA ten aanzien van ouders

 

De volgende voorwaarden gelden voor China:

 • Beide ouders moeten minimaal dertig jaar en maximaal vijftig jaar zijn.
 • Als bij een echtpaar de jongste adoptieouder ouder is dan vijftig jaar, mag het leeftijdsverschil tussen jongste adoptieouder en kind niet groter zijn dan vijftig jaar. Het leeftijdsverschil tussen alleenstaande aspirant-adoptiemoeder en kind mag niet groter zijn dan 45 jaar.
 • Minimaal twee jaar huwelijk. Bij één of twee eerdere scheidingen minimaal vijf jaar huwelijk.
 • Beide ouders moeten geestelijk en lichamelijk gezond zijn en zonder één van de hier onderstaande condities:
 1. Verstandelijke handicap
 2. HIV positief of een andere actief besmettelijke infectieziekte
 3. Schizofrenie
 4. Psychische stoornis zoals manie, angst, fobie, depressie, obsessie enz.
 5. Blind, slechtziendheid of eenzijdige blindheid zonder prothese
 6. Doof of taalfunctieverlies, aspirant adoptieouders waarbij één ouder helemaal gezond is en/of die kinderen adopteren met gelijksoortige special need, worden vrijgesteld van deze regel
 7. Het niet of slecht functioneren van ledematen of romp veroorzaakt door onvolledige ledematen, verlamming of verminking; ernstige gezichtsverminking
 8. Ziektes die langdurige behandeling vereisen, zoals kwaadaardige tumoren, lupus, nefrose, epilepsie, multiple sclerose ; Als in het geval van een adoptie door een echtpaar, één ouder volledig gezond is en de andere ouder na behandeling van één van deze ziektes stabiel is en onder artsencontrole, is vrijstelling van deze regel mogelijk
 9. Orgaantransplantaties binnen tien jaar. Als in het geval van een adoptie door een echtpaar, één ouder volledig gezond is en de andere ouder een orgaantransplantatie heeft ondergaan in de afgelopen tien jaar en volledig hersteld is, is vrijstelling van deze regel mogelijk
 10. Beide ouders moeten een BMI-index lager dan veertig hebben (BMI is gewichtsindex).
 • Minimaal één van de ouders heeft een vast dienstverband. Inkomen minimaal US$ 10.000,- per gezinslid inclusief adoptiekind. Totale familiebezit minimaal US$ 80.000.
 • Bij het gezinsinkomen per jaar tellen de volgende zaken niet mee: uitkeringen, pensioen, pleegzorgvergoedingen, enz. Voor aspirant-adoptiegezinnen die niet aan de inkomensregels kunnen voldoen, maar wel kunnen aantonen dat ze in hun woonomgeving bovengemiddeld kunnen rondkomen, is een meer soepele regeling mogelijk.
 • Beide ouders hebben na de basisschool nog minimaal zes jaar dagopleiding gevolgd.
 • De aspirant-adoptieouders mogen geen strafblad hebben, moeten een goed karakter hebben, respectabel gedrag vertonen en leven naar alle wetten en regels.
 • Flexibele instelling i.v.m. het zelf reizen en de andere cultuur.
 • Verplichting om vijf jaar lang de benodigde follow-up te maken voor CCCWA over uw adoptiekind.
 • Kennis van de Engelse taal is aan te bevelen.

Lees meer...

Procedure

Als u er voor kiest om uw gezinsrapport naar Stichting Meiling te sturen zal u eerst gevraagd worden donateur te worden van onze stichting. (formulier vindt u op de website).

Vervolgens wordt uw gezinsrapport bekeken op bemiddelbaarheid. Indien u bemiddelbaar lijkt wordt u  uitgenodigd voor de zogenaamde Centrale Intake. In dit gesprek wordt gekeken voor welke landen u in aanmerking komt en of u in principe bemiddelbaar bent. Ook krijgt u tijdens dit gesprek meer informatie over Stichting Meiling, de actuele situatie ten aanzien van de verschillende adoptielanden en de procedure binnen Meiling.

Voor China volgt hierna de special needs-intake. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en medische rapporten die voorkomen bij voorstellen van special needs-kinderen uit China. De special needs-intakers hebben een medische achtergrond en kunnen u met raad en daad bijstaan bij het bepalen van uw mogelijkheden en wensen om kinderen met een special needs in uw gezin op te nemen. Tevens wordt gekeken of uw gezinsrapport uw wensen en grenzen juist weergeeft. Bij een eventuele match geeft de Centrale autoriteit in Nederland (onderdeel van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie alleen een akkoord als het kindvoorstel overeenkomt met de wensen en grenzen zoals die in uw gezinsrapport staan vermeld.

Lees meer...

Financiën

De kosten van de adoptieprocedure voor een kindje uit China zijn grofweg in drie fasen te verdelen.

 • Fase I is vanaf het moment dat uw dossier bij Stichting Meiling binnenkomt. U betaalt dan: Het jaarlijkse donateurschap; bemiddelingskosten, vertaal- en begeleidingskosten.
 • Fase II is gedurende de reis naar China. De kosten die u dan tegen komt zijn o.a.: adoptiekosten, notaris- en registratiekosten, kosten paspoort, legalisatie documenten, vliegtickets Amsterdam -Beijing, binnenlandse vluchten, hotelkosten en kosten voor dagelijkse uitgaven.
 • Fase III zijn de kosten die u na aankomst in Nederland nog hebt. Indien van toepassing vallen hieronder de kosten van adoptie naar Nederlands recht.

Verder zijn er nog overige kosten, daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan: vaccinaties, visum, paspoorten, kosten voor het legaliseren van uw documenten, de documenten zelf en een medische keuring.

In totaal moet u rekenen op ongeveer € 20.000 tot € 22.000 (indicatie d.d. december 2016 op basis van reis met twee volwassenen en één kind).

De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van de waarde van de euro, de samenstelling van uw reisgezelschap, de kosten van de vliegtickets en uw verblijfskosten in China.