Achtergronden China

 

Al in oktober 1991 had Meiling contacten met een aantal kindertehuizen in China. Sinds de wetswijzigingen van 1993 is er rechtstreeks contact met de Chinese centrale autoriteit in Beijing. CCCWA, China Center for Children's Welfare and Adoption is de organisatie die zich namens de Chinese overheid met alle interlandelijke adopties bezighoudt. Stichting Meiling heeft de bevoegdheid van CCCWA om ouders te zoeken voor kinderen met een medische achtergrond, zogenoemde special needs-kinderen.

 

De afgelopen jaren zien we minder kinderen naar Nederland komen voor adoptie. Er zijn minder beschikbare en bemiddelbare kinddossiers. Helaas betekent dit ook dat we heel voorzichtig zijn bij het aannemen van nieuwe families voor de wachtlijst China.

 

De medische dossiers en de leeftijden van de kindjes waarvoor wij ouders mogen zoeken verschillen van tijd tot tijd. Wilt u een kindje uit China adopteren dan vragen wij u open te staan voor een ruime leeftijdsgrens, minimaal tot 48 maanden.

Ook ten aanzien van het medische rapport van het te adopteren kindje kunnen wij alleen aanstaande adoptieouders voor de intake toelaten als zij open staan voor een combinatie van special needs uit onderstaande categorieën:

 • gecompliceerde te verhelpen, medische aandoeningen waarvoor regelmatig operaties, therapie, medicatie en/of controle nodig is, en/of
 • blijvende lichamelijke aandoeningen/ziektes waarvoor regelmatig behandeling, therapie, medicatie en/of controle nodig is, en/of
 • een nog niet in te schatten zorgintensiteit met onzekerheden nu en in de toekomst.

Lees meer...

Voorwaarden China

 

De eisen van CCCWA ten aanzien van ouders

 

De volgende voorwaarden gelden voor China:

 • Beide ouders moeten minimaal dertig jaar zijn.
 • Als bij een echtpaar de jongste adoptieouder ouder is dan vijftig jaar, mag het leeftijdsverschil tussen jongste adoptieouder en kind niet groter zijn dan vijftig jaar. Het leeftijdsverschil tussen alleenstaande aspirant-adoptiemoeder en kind mag niet groter zijn dan 45 jaar.
 • Minimaal twee jaar huwelijk. Bij één of twee eerdere scheidingen minimaal vijf jaar huwelijk.
 • Beide ouders moeten geestelijk en lichamelijk gezond zijn en zonder één van de hier onderstaande condities:
 1. Verstandelijke handicap
 2. HIV positief of een andere actief besmettelijke infectieziekte
 3. Schizofrenie
 4. Psychische stoornis zoals manie, angst, fobie, depressie, obsessie enz.
 5. Blind, slechtziendheid of eenzijdige blindheid zonder prothese
 6. Doof of taalfunctieverlies, aspirant adoptieouders waarbij één ouder helemaal gezond is en/of die kinderen adopteren met gelijksoortige special need, worden vrijgesteld van deze regel
 7. Het niet of slecht functioneren van ledematen of romp veroorzaakt door onvolledige ledematen, verlamming of verminking; ernstige gezichtsverminking
 8. Ziektes die langdurige behandeling vereisen, zoals kwaadaardige tumoren, lupus, nefrose, epilepsie, multiple sclerose ; Als in het geval van een adoptie door een echtpaar, één ouder volledig gezond is en de andere ouder na behandeling van één van deze ziektes stabiel is en onder artsencontrole, is vrijstelling van deze regel mogelijk
 9. Orgaantransplantaties binnen tien jaar. Als in het geval van een adoptie door een echtpaar, één ouder volledig gezond is en de andere ouder een orgaantransplantatie heeft ondergaan in de afgelopen tien jaar en volledig hersteld is, is vrijstelling van deze regel mogelijk
 10. Beide ouders moeten een BMI-index lager dan veertig hebben (BMI is gewichtsindex).
 • Minimaal één van de ouders heeft een vast dienstverband. Inkomen minimaal US$ 10.000,- per gezinslid inclusief adoptiekind. Totale familiebezit minimaal US$ 80.000.
 • Bij het gezinsinkomen per jaar tellen de volgende zaken niet mee: uitkeringen, pensioen, pleegzorgvergoedingen, enz. Voor aspirant-adoptiegezinnen die niet aan de inkomensregels kunnen voldoen, maar wel kunnen aantonen dat ze in hun woonomgeving bovengemiddeld kunnen rondkomen, is een meer soepele regeling mogelijk.
 • Beide ouders hebben na de basisschool nog minimaal zes jaar dagopleiding gevolgd.
 • De aspirant-adoptieouders mogen geen strafblad hebben, moeten een goed karakter hebben, respectabel gedrag vertonen en leven naar alle wetten en regels.
 • Flexibele instelling i.v.m. het zelf reizen en de andere cultuur.
 • Verplichting om vijf jaar lang de benodigde follow-up te maken voor CCCWA over uw adoptiekind.
 • Kennis van de Engelse taal is aan te bevelen.

Lees meer...

Procedure

Als u er voor kiest om uw gezinsrapport naar Stichting Meiling te sturen zal u eerst gevraagd worden donateur te worden van onze stichting. (formulier vindt u op de website).

Vervolgens wordt uw gezinsrapport bekeken op bemiddelbaarheid. Indien u bemiddelbaar lijkt wordt u  uitgenodigd voor de zogenaamde Centrale Intake. In dit gesprek wordt gekeken voor welke landen u in aanmerking komt en of u in principe bemiddelbaar bent. Ook krijgt u tijdens dit gesprek meer informatie over Stichting Meiling, de actuele situatie ten aanzien van de verschillende adoptielanden en de procedure binnen Meiling.

Voor China volgt hierna de special needs-intake. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en medische rapporten die voorkomen bij voorstellen van special needs-kinderen uit China. De special needs-intakers hebben een medische achtergrond en kunnen u met raad en daad bijstaan bij het bepalen van uw mogelijkheden en wensen om kinderen met een special needs in uw gezin op te nemen. Tevens wordt gekeken of uw gezinsrapport uw wensen en grenzen juist weergeeft. Bij een eventuele match geeft de Centrale autoriteit in Nederland (onderdeel van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie alleen een akkoord als het kindvoorstel overeenkomt met de wensen en grenzen zoals die in uw gezinsrapport staan vermeld.

Lees meer...

Financiën

De kosten van de adoptieprocedure voor een kindje uit China zijn als volgt:

 • vanaf aanmelding bij stichting Meiling betaalt u donateurskosten;
 • op het moment dat u bemiddelbaar bent krijgt u een rekening voor de bemiddelingskosten en volgen even later de kosten voor het vertalen en begeleiden. Ook heeft u in deze fase kosten voor onder andere het aanvragen van de vereiste documenten, het legaliseren van uw documenten en een medische keuring;
 • Op het moment dat u een voorstel heeft, zult u kosten maken voor: reis- en verblijf in China en de procedure in China;
 • Na aankomst in Nederland zijn er nog kosten voor o.a. het Nederlandse paspoort;

In totaal moet u rekenen op ongeveer € 20.000 tot € 22.000 (indicatie d.d. december 2017) op basis van een reis met twee volwassenen en één kind).

 

De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van de waarde van de euro, de samenstelling van uw reisgezelschap, de kosten van de vliegtickets en uw verblijfskosten in China.