Beëindiging adoptiekanaal Suriname

 

De afgelopen jaren heeft Meiling haar uiterste best gedaan om het Suriname kanaal weer te activeren. De vraag vanuit potentiële adoptie-ouders als wel de informatie vanuit de kindertehuizen in Suriname leek dit te ondersteunen.

 

Ondersteund door stagiaires en deskundigen van andere Meiling teams zijn de relaties met Suriname versterkt, afspraken gemaakt en procedures ingericht. Ook met een zichtbare inspanning en resultaat vanuit Suriname.

 

Helaas hebben we in mei 2019 moeten constateren dat dit niet heeft geleid tot succesvolle adopties. Meiling heeft de afgelopen drie jaar enkele kinddossiers ontvangen. Deze zijn onvolledig of niet geschikt gebleken voor regelgeving in Nederland en/of ouders op de wachtlijst. Op basis daarvan hebben we al eerder in 2018 de wachtlijst voor Suriname gesloten en zijn we niet meer pro-actief hierin gaan bemiddelen. Eind 2018 ontvingen we nog één kinddossier. Helaas bleek ook dit kindje niet bemiddelbaar.

 

Meiling is tot de conclusie gekomen dat ondanks alle inspanningen van de betrokkenen, het niet leidt tot de gewenste adopties. Zowel het aantal als de kwaliteit van de dossiers zijn onvoldoende. Ook zien we geen ontwikkeling in toename van dossiers vanuit Suriname, welke mogelijk wel te matchen zijn.

Hierdoor kunnen we niet dit kanaal actief houden. Dat doet geen recht aan de contacten en verwachtingen van onze omgeving in Suriname en de ouders in Nederland. Bovendien kunnen we zo ook niet de vereiste kwaliteit van de procedure continueren en waarborgen.