Achtergronden Suriname

De slechte sociaal-economische toestand in Suriname zorgt ervoor dat een groot aantal ouders niet of nauwelijks voor hun kind/ kinderen kan zorgen en zich genoodzaakt voelt het kind/kinderen in een kindertehuis te plaatsen. Een andere reden waarom kinderen in Suriname in tehuizen wonen is dat de nieuwe partner van moeder het kind/kinderen uit een vorige relatie niet accepteert. Indien er geen uitzicht is op de omstandigheid dat een kind bij familie kan opgroeien en binnenlandse adoptie geen optie is, kan het zijn dat een kind voor interlandelijke adoptie in aanmerking komt.

 

Kinderen die voor adoptie in aanmerking komen, worden door een kindertehuis of de biologische familie aangemeld bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (BUFAZ) in Paramaribo. Stichting Meiling heeft sinds 1990 rechtstreeks contact met deze centrale autoriteit. Indien BUFAZ van mening is dat adoptie naar Nederland voor een kind het beste is, dan neemt zij contact op met Stichting Meiling en wordt in onderling overleg gekeken welke ouderpaar het beste bij dit specifieke kind past.

Het aantal kinderen dat per jaar voor adoptie naar Nederland komt is zeer wisselend. Over het algemeen gaat het om zeer kleine aantallen, waarbij het ook kan voorkomen dat er in een jaar helemaal geen kinderen naar Nederland komen.

 

 

Lees meer...

Voorwaarden Suriname

 

Eisen ouders

De volgende eisen gelden voor ouders:

  • flexibele instelling (zelf reizen, andere cultuur)
  • Indien maar één van de ouders kan reizen is het noodzakelijk dat er een reisgenoot wordt meegenomen. (bijv. zus/broer/moeder) 
  • het vermogen om te gaan met mogelijk contact met de biologische ouders
  • verplichting om eenmaal per jaar een follow-up-rapport en foto's te sturen

Procedure

Gerekend moet worden op een verblijf van drie tot vier weken. De reis naar Suriname wordt geregeld door Stichting Meiling. Stichting Meiling verzorgt verder, in overleg met u, een redelijk onderkomen en vervoer ter plaatse.

 

Het proces van adoptie van een kindje uit Suriname is vaak een lang en onzeker proces. Een kindertehuis kan een kind voor internationale adoptie opgeven, maar het is de biologische moeder of bij haar afwezigheid een ander biologisch familielid dat bij de rechtszitting ook de daadwerkelijke toestemming voor adoptie moet geven. Gedurende het proces zal BUFAZ daarom ook onderzoek doen naar de biologische moeder en haar betrekken bij het proces. Gezien de vaak slechte sociale, financiële, geestelijke en/of maatschappelijke situatie van de biologische moeder is dit een lastige en onzekere weg.

Lees meer...

Op reis

U vliegt rechtstreeks naar Paramaribo. Bij aankomst wordt u afgehaald door een van de contactpersonen van Stichting Meiling. Voor u afreist krijgt u te horen wanneer de overdracht van uw kind plaats zal vinden. Over het algemeen is dit de dag na aankomst. Tijdens uw verblijf in Suriname zijn een drietal procedurestappen noodzakelijk voor u met uw kind terug naar Nederland kunt. Ten eerste de rechtszitting, vervolgens de aanvraag van een paspoort voor uw kind en tenslotte de aanvraag van het visum.

 

Voorafgaand aan de rechtszitting zal de contactpersoon van Stichting Meiling de rechtszitting met u doornemen. De rechter doet meestal direct tijdens de zitting uitspraak. Indien dit door omstandigheden niet kan zal de rechter zo spoedig mogelijk uitspraak doen. Deze uitspraak is nodig om de vervolgstappen te kunnen nemen. Een van de ouders zal tot voogd benoemd worden, en hiervoor een eed moeten afleggen. Enige dagen na de zitting kunt u de uitspraakdocumenten ophalen bij de contactpersoon. Met deze documenten kunt u het paspoort voor uw kind aanvragen. Zodra dit beschikbaar is vraagt u bij de Nederlandse Ambassade een visum aan. De voorbereiding daarvoor heeft Stichting Meiling in Nederland al voor u gedaan.

In de tussentijd is er voldoende tijd om Suriname te leren kennen en samen met uw kind/kinderen te genieten van dit bijzondere land. Vaak is er ook gelegenheid om met de biologische familie kennis te maken.

 

Met het visum in het paspoort kunt u terug naar Nederland. Gemiddeld duurt een verblijf in Suriname drie weken; soms kan dit met een week verlengd worden. Op Schiphol zal de landencontactpersoon u namens Stichting Meiling opwachten.