Achtergronden Taiwan

Vanaf het allereerste begin bemiddelt Meiling voor adopties uit Taiwan. Het gaat daarbij om kinderen die om diverse redenen voor adoptie worden afgestaan.
 
Uit Taiwan komen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Sommige van deze kinderen hebben, korter of langer, in een ziekenhuis gelegen (bijvoorbeeld couveusekinderen). Andere kinderen worden vanwege sociale problemen door hun ouder(s) afgestaan voor adoptie. Vaak gaat het dan om ongewenst zwangere vrouwen, heel jonge meisjes of juist vrouwen boven de veertig. Op het ongehuwde moederschap rust een groot taboe. Voor jonge meisjes die nog op de middelbare school zitten of studeren, is er vaak geen andere keus dan om hun kindje af te staan voor adoptie. Ook oudere moeders (boven de veertig jaar) hebben het in Taiwan vaak erg moeilijk, wat ook een reden kan zijn het kind af te staan.
 
De sociale problematiek ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik neemt de laatste jaren toe. Hetzelfde geldt voor psychiatrische/psychische problemen gediagnosticeerd bij de geboortemoeder. Ook dit kan er toe leiden dat zij niet in staat is zelf voor haar kind te zorgen. Vaak is er ook geen sociaal netwerk beschikbaar waar een beroep op kan worden gedaan. Een andere reden kan zijn dat het kind geboren is met een zichtbare afwijking (bv. een schisis). Dit ligt in Taiwan nog erg gevoelig.
 
Er is bij de adoptie meestal veel over de achtergrond van de geboortemoeder bekend, soms ook over de vader. Het is soms mogelijk dat geboortemoeders zelf uit een aantal rapporten kiezen waar hun kindje terechtkomt. Een maatschappelijk werkster maakt een voorselectie op basis van de SN-lijst die de adoptieouders ten tijde van de SN-intake hebben ingevuld. De geboortemoeders kiezen niet graag voor gezinnen waar al een(biologisch eigen) kind is, omdat in Taiwan het eerste kind als belangrijkste telt. Als in het gezin een adoptiekind is, ligt bemiddeling gemakkelijker dan bij een biologisch eigen kind.
 
De geboortemoeders/-familie houden meestal wel in enige mate contact met het betreffende kindertehuis. Adoptieouders zijn verplicht om met regelmaat foto’s en een follow-up-report op te sturen naar Taiwan.

 

 

De kindertehuizen

Er zijn drie kindertehuizen waar Meiling mee samenwerkt:
1. Cathwel (Catholic Welfare)
2. CWLF (Child Welfare League Foundation)

3. Chung Yi

 

Al deze kindertehuizen hebben vaak ook een samenwerking met pleegzorg. Dit houdt in dat kinderen soms geplaatst worden in een pleeggezin. Hierdoor kunnen zij wennen aan de structuur en regels van een gezin. Er is hier echter niet altijd de capaciteit of mogelijkheid voor. Als dit niet het geval is dan zal het kind in het kindertehuis blijven tot eventuele adoptie plaats zal vinden.

 

Lees meer...

 

Voorwaarden Taiwan

Eisen ouders

Algemeen

  • Beide ouders dienen bij voorkeur Nederlandse nationaliteit te hebben
  • Ouders moeten open staan voor een kind met een combinatie van special needs, zoals bijv. drugsgebruik tijdens de zwangerschap, prematuriteit en een (lichte) ontwikkelingsachterstand.
  • Ouders dienen, beschreven in het Raadsrapport, ten minste toestemming te hebben voor een kindje met:  

 

Categorie A:
Een kind wat prematuur geboren is en een moeizame start heeft gehad bij de geboorte

Middelengebruik tijdens de zwangerschap (drugs en alcohol)

Psychiatrische/psychische aandoening bij geboorteouders

Geboortemoeder met hepatitis of HIV
 
Categorie B:
Ongecompliceerde VSD/ASD

Inactieve TBC
 
Categorie D:
Thalessemie dragerschap

G6PD

Kind met een (lichte)ontwikkelingsachterstand
 
Categorie E:
Middelengebruik tijdens de zwangerschap(waaronder alcohol en drugs)

Psychische/psychiatrische aandoening bij geboorteouders

Verstandelijke beperking bij de geboortemoeder of geboortefamilie

Een kind met traumatische ervaring (verwaarlozing en trauma door afstand en adoptie).

Overigens betekent de bereidheid om een sociaal en/of medisch rapport te accepteren niet dat ouders “alles” aangeboden’ kunnen krijgen. Ten aanzien van de special needs worden tijdens de special needs intake de gradaties van de special needs besproken en ook in welke mate deze veelal voorkomen in Taiwan. In de *special needs-lijst kunnen nuances worden aangebracht (bijv. schisis: ouders staan open voor een enkelvoudige maar niet voor een dubbele lip-/kaak-/gehemeltespleet)

 

Ouders moeten bereid zijn regelmatig follow-up-reports en foto's beschikbaar te stellen conform de eisen van het betreffende tehuis.

Ouders moeten enige reiservaring hebben en de Engelse taal voldoende beheersen.

Ouders moeten in staat en bereid zijn een kind op te nemen van 0-36 maanden. Bij één van de tehuizen is de eis dat ouders bereid moeten zijn een kind op te nemen van 0-48 maanden

Tehuis-specifiek zijn er nog diverse eisen wat betreft:

Huwelijk/samenwoning; minimaal 2 jaar getrouwd of 5 jaar aantoonbaar samenwonend.

Leeftijd van de ouders ten tijde van het indienen van het rapport in Taiwan maximaal 45 jaar

 

Tijdens de special needs intake zal gekeken worden of u bemiddelbaar bent voor één van de tehuizen. Hierbij zal met u gekeken worden welk tehuis het beste bij uw mogelijkheden past. 
 
Ouders met een medisch rapport
Als er bij één van de adoptiefouders sprake is (geweest) van een levensbedreigende ziekte, een aangeboren syndroom, psychische problemen, bepaald medicijngebruik, etc., dan kán het zijn dat bemiddeling voor Taiwan moeilijk wordt. Voordat de papieren worden opgestuurd naar Taiwan, wordt van de ouders gevraagd een uitgebreid medisch onderzoek te ondergaan. Mocht u twijfels hebben over uw individuele situatie, informeer hier dan tijdig naar bij Meiling om teleurstellingen te voorkomen.
 

Bemiddeling voor ouders met een biologisch eigen kind
In Taiwan is bemiddeling voor ouders die een biologisch eigen kind hebben moeilijk. In dit geval is bemiddeling uitsluitend mogelijk als in het gezinsrapport specifiek staat aangegeven dat de adoptief ouders open staan voor adoptie van een kind met een zwaar medisch en/of sociaal rapport of een ouder kind.

 

Bemiddeling voor ouders van gelijk geslacht

In Taiwan is bemiddeling voor ouders van gelijk geslacht (nog) niet mogelijk. Het is momenteel niet duidelijk of en op welke termijn hier verandering in komt. 

Procedure

Als u bij de centrale intake bent geweest volgt er een gesprek met het special needs-team Taiwan. Zij bepalen uiteindelijk de bemiddelbaarheid. Na het ondertekenen van de bemiddelingsovereenkomst en het betalen van de bemiddelingskosten gaat u door naar de landenintake en gaat u uw documenten voor Taiwan klaarmaken. In verband met de geldigheidsduur en de eventuele wijzigingen in de vereiste documenten verzoeken wij u hier niet van tevoren mee te beginnen. Wacht hiermee tot u de landenintake heeft gehad en alles duidelijk uitgelegd is.

Het klaarmaken van de documenten duurt, afhankelijk van uw eigen snelheid, inclusief vertaling (Engels en Chinees) ongeveer drie tot vier maanden. De wachttijd tot een voorstel varieert sterk per tehuis. Verder is het natuurlijk ook afhankelijk van uw eigen wensen en grenzen t.a.v. special needs. Wanneer de papieren in Taiwan liggen rekenen wij binnen een tot twee jaar op een voorstel.

Nadat een voorstel vanuit Taiwan is binnengekomen vindt er een interne (Centrale Matching Unit) en een externe (ministerie van Veiligheid en Justitie) toetsing plaats. Wanneer deze toetsing met een positief resultaat (BT op naam) is afgerond wordt het voorstel aan de ouders voorgelegd.

Een voorstel kan op twee manieren aan u worden voorgelegd:

  1. Voorstel op naam: Hierbij is er sprake van een voorstel van een kindje waarbij de special needs ruim passen binnen de grenzen en mogelijkheden die u heeft aangegeven
  2. Polsing: Hierbij is er sprake van een kindje met een gecompliceerde medische en/of sociale achtergrond of waarbij een special need aanwezig is die niet is besproken tijdens de special needs-intake maar waarvan het team, op basis van de aangegeven grenzen en mogelijkheden, toch denkt dat het bij u zou passen.

 

In het geval van een polsing wordt het kind dossier geanonimiseerd aan u aangeboden (inclusief een foto in het geval van een special needs met uiterlijke kenmerken) zodat  u  naar een huis/kinderarts kunnen gaan om zich te laten informeren over de betreffende achtergrond. Uiteindelijk beslist u zelf de ouders of ze het voorstel willen accepteren.

 

Na het voorstel:

Als alle papieren gelegaliseerd zijn, is het afhankelijk van de achtergrond van het kind hoelang het duurt voordat u uw kindje kunt ophalen uit Taiwan. Zie hiervoor het kopje ‘reizen’. Als u mag reizen wordt u altijd begeleid door een vrijwilliger van Meiling.

Stichting Meiling doet er alles aan om de reis en het verblijf voor u en uw kind tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, waarop u, ook later samen met uw kind, met plezier op kunt terugkijken. Hoe de reis en verblijf in Taiwan er uitzien wordt tijdig met u besproken.

 

Financiën

De kosten bedragen:

 

Een vaste bijdrage aan het kindertehuis. Voor Cathwel US$ 10.100,-. Voor CWLF US$ 8.000,-. Voor Chung Yi US $ 7.000. Plus een bedrag voor de begeleidingskosten, vertaalkosten, aanvraag MVV, etc. Houd u rekening met een bedrag van ruim € 7.000,--.  Een gedeelte hiervan is bestemd als voorschot voor de tickets. Na thuiskomst zal een eindafrekening worden opgesteld, en zullen de werkelijke ticketkosten worden verrekend (en volgt een terug- of bijbetaling). Het bedrag is samengesteld op basis van de gemaakte kosten van het afgelopen jaar. Ieder jaar wordt dit bedrag in januari her-berekend op basis van de gemaakte kosten van het jaar ervoor. Dit bedrag is exclusief de verblijfskosten in Taiwan.

 

Reizen naar Taiwan

Sinds 2015 wordt er van bijna alle ouders verwacht dat zij bij de hoorzitting (Court Hearing) in Taiwan aanwezig zijn. Dit is dus verplicht. De manier waarop de reis vormgegeven wordt is afhankelijk van de achtergrond van uw kind. Als u één keer reist (en dus de uitspraak in Taiwan afwacht) mag het kindje na een aantal dagen van gewenning bij u in het hotel verblijven.
Daarnaast vraagt de geboortemoeder/familie soms ook om een ontmoeting; als zij hier niet specifiek naar vraagt, zal het tehuis toch proberen een ontmoeting te regelen.


Als u door de rechter wordt opgeroepen om bij de Court Hearing aanwezig te zijn, dan zijn er twee mogelijkheden:
1.    Afreizen naar Taiwan voor het bijwonen van de Court Hearing en in Taiwan blijven totdat uw kind mag reizen naar Nederland. Dit betreft meestal een verblijf van ongeveer vijf tot zes weken waarbij van te voren niet precies duidelijk is wanneer de terugreis zal plaatsvinden.
2.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Hierna wacht u in Nederland op de uitspraak van de rechtbank. Na de uitspraak reist u weer af naar Taiwan om uw kind op te halen (wederom een verblijf van minimaal drie werkdagen).

Hoe de reis er daadwerkelijk uit komt te zien is afhankelijk van de achtergrond van uw kind en de rechter die deze zaak behandelt.

Een begeleider van Meiling zal gedurende de eerste dagen (tijdens de court hearing en eventuele ontmoeting met geboortemoeder/familie) zorgen voor begeleiding. De resterende tijd zal deze taak worden overgenomen door de maatschappelijk werker vanuit het tehuis die uw kind begeleidt tijdens de adoptieprocedure. Als u tweemaal afreist naar Taiwan (één keer voor de Court Hearing en één keer om uw kindje op te halen), dan gaat er uitsluitend bij de eerste reis begeleiding van Meiling mee.

Ter zijner tijd ontvangt u uitgebreide informatie over de praktische kanten van de reis.