Achtergronden Taiwan

Vanaf het allereerste begin bemiddelt Meiling voor adopties uit Taiwan. Het gaat daarbij om kinderen die om diverse redenen voor adoptie worden afgestaan.

 

Uit Taiwan komen vooral jongere kinderen (nul tot drie jaar) Sommige van deze kinderen hebben, korter of langer, in een ziekenhuis gelegen (bijvoorbeeld couveusekinderen). Andere kinderen worden vanwege sociale problemen door hun ouder(s) afgestaan voor adoptie. Vaak gaat het dan om ongewenst zwangere vrouwen, heel jonge meisjes of juist vrouwen boven de veertig. Op het ongehuwde moederschap rust een groot taboe. Voor jonge meisjes die nog op de middelbare school zitten of studeren, is er vaak geen andere keus dan om hun kindje af te staan voor adoptie. Ook oudere moeders (boven de veertig jaar) hebben het in Taiwan vaak erg moeilijk, wat ook een reden kan zijn het kind af te staan. 

 

De sociale problematiek ten gevolge van drugsgebruik neemt de laatste jaren toe. Hetzelfde geldt voor psychiatrische/psychische problemen gediagnosticeerd bij de geboortemoeder. Ook dit kan er toe leiden dat zij niet in staat is zelf voor haar kind te zorgen. Een andere reden kan zijn dat het kind geboren is met een zichtbare afwijking (bv. een schisis). Dit ligt in Taiwan vaak nog erg gevoelig.

 

Er is bij de adoptie meestal veel over de achtergrond van de geboortemoeder bekend, soms ook over de vader.

Geboortemoeders mogen zelf uit een aantal rapporten kiezen waar hun kindje terechtkomt. Een maatschappelijk werkster maakt een voorselectie op basis van de SN-lijst die de adoptieouders ten tijde van de SN-intake hebben ingevuld. De geboortemoeders kiezen niet graag voor gezinnen waar al een kind is, omdat in Taiwan het eerste kind als belangrijkste telt. Als in het gezin een adoptiekind is, ligt bemiddeling gemakkelijker dan bij een biologisch eigen kind.

 

De geboortemoeders/-familie houden meestal wel in enige mate contact met het betreffende kindertehuis. Adoptieouders zijn verplicht om met regelmaat foto’s en een follow-up-report op te sturen naar Taiwan.

 

De kindertehuizen

Er zijn drie kindertehuizen waar Meiling mee samenwerkt:
1. CSS (Christian Salvation Service)
2. Cathwel (Catholic Welfare)
3. CWLF (Child Welfare League Foundation)

 

Lees meer...

 

Voorwaarden Taiwan

Eisen ouders

Algemeen

 • Beide ouders dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben
 • Bemiddeling voor uitsluitend gezonde kinderen is niet mogelijk
 • Ouders dienen, beschreven in het Raadsrapport, toestemming te hebben voor een kindje met: 
  1.  verhoogd medisch risico
  Meest voorkomend bij kinderen geadopteerd vanuit Taiwan: prematuur <32 weken, hepatitis B/C, erfelijk overdraagbare aandoening van de geboortemoeder.  Daarnaast moeten ouders open staan voor G6PD en Thalassemie minor.
  2. Een operabel probleem
  Meest voorkomend bij kinderen geadopteerd vanuit Taiwan: ASD/VSD, Hypospadie, liesbreuk, schisis, orthopedische afwijkingen
  3. Een belaste sociaal-emotionele achtergrond
  Meest voorkomend bij kinderen geadopteerd vanuit Taiwan: *drugs-/alcoholgebruik van de geboortemoeder, verstandelijke beperking van de geboortemoeder en of bij meerdere personen van de geboortefamilie, psychiatrisch aandoening van de geboortemoeder, geboren uit incestrelatie en/of verkrachting
  *Drugs- en alcoholgebruik komt zoveel voor in Taiwan dat alle ouders hier toestemming voor moeten hebben in het Raadsrapport
 • Ouders moeten bereid zijn regelmatig follow-up-reports en foto's beschikbaar te stellen conform de eisen van het betreffende tehuis.
 • Ouders moeten enige reiservaring hebben en de Engelse taal voldoende beheersen.

Lees meer...

Procedure

Als u bij de centrale intake bent geweest volgt er een gesprek met het special needs-team Taiwan. Zij bepalen uiteindelijk de bemiddelbaarheid. Na het ondertekenen van de bemiddelingsovereenkomst en het betalen van de bemiddelingskosten wordt u geplaatst op de wachtlijst Taiwan. De periode dat u op de wachtlijst staat is afhankelijk van het aantal ouders dat zich aanmeldt en het aantal voorstellen dat gedaan wordt. Na een periode op deze wachtlijst (zie wachtlijst Taiwan) stroomt u door naar de landenintake en gaat u uw documenten voor Taiwan klaarmaken. In verband met de geldigheidsduur en de eventuele wijzigingen in de vereiste documenten verzoeken wij u hier niet van tevoren mee te beginnen. Wacht hiermee tot u de intake heeft gehad en alles duidelijk uitgelegd is.

Het klaarmaken van de documenten duurt, afhankelijk van uw eigen snelheid, inclusief vertaling (Engels en Chinees) ongeveer drie tot vier maanden. De wachttijd tot een voorstel varieert sterk per tehuis. Verder is het natuurlijk ook afhankelijk van uw eigen wensen en grenzen t.a.v. special needs. Nadat een voorstel vanuit Taiwan is binnengekomen vindt er een interne (Centrale Matching Unit) en een externe (ministerie van Veiligheid en Justitie) toetsing plaats. Wanneer deze toetsing met een positief resultaat (BT op naam) is afgerond wordt het voorstel aan de ouders voorgelegd door de landencontactpersoon.

Lees meer...

Medische lus

In het gezinsrapport moet beschreven staan dat ouders openstaan en geschikt zijn voor een kindje met een uitgebreide medische, sociale en/of risicoachtergrond. Bij deze kinderen is het onzeker hoe zij zich gaan ontwikkelen.

Ouders moeten beschikken over een sociaal netwerk. Ook moeten zij bereid zijn laagdrempelig deskundige hulp in te schakelen.

 

Na de special needs-intake vindt er een intake plaats met het ‘medische lus’-team, waarbij uitleg wordt gegeven over de procedure.

 

Het adopteren van een derde kindje kan uitsluitend via de medische lus

 

Na dit gesprek maken de adoptieouders de documenten klaar voor Cathwel/CWLF/CSS (is afhankelijk of ouders via CSS kunnen adopteren). Aan de hand van deze documenten zoekt het tehuis ouders bij een kind.  Zodra er een voorstel is vanuit een van de tehuizen worden eerst alle gegevens opgevraagd van het kind en worden deze door het medische lus team bekeken. Indien nodig wordt er meer informatie gevraagd aan het tehuis. Pas na goedkeuring van de Centrale Matchings Unit en het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgen de adoptie ouders het geanonimiseerde rapport van het kind en kunnen zij met deze informatie  naar hun huisarts of specialist om zich te laten informeren over de betreffende achtergrond. Uiteindelijk beslissen de adoptieouders of ze het voorstel willen accepteren.

Financiën

De kosten bedragen:

 • een vaste bijdrage aan het kindertehuis. Voor CSS US$ 14.000,-. Voor Cathwel US$ 10.100,-. Voor CWLF US$ 8.000,-.
 • plus een bedrag voor de begeleidings- of escorteringskosten, vertaalkosten, aanvraag MVV, etc. Houd u rekening met een bedrag van € 7.100,--.   Dit is exclusief de verblijfskosten in Taiwan.

Reizen naar Taiwan

Sinds 2015 reizen alle ouders af om de hoorzitting bij te wonen. Dit is dus verplicht. De verblijfsduur is ongeveer vier weken; als de gewenning tussen u en het kindje goed verloopt, mag het kindje bij u in het hotel verblijven.
Daarnaast vraagt de geboortemoeder ook soms om een ontmoeting; als zij hier niet specifiek naar vraagt, zal het tehuis toch proberen een ontmoeting te regelen. Deze ontmoeting vindt plaats na de uitspraak van de rechter.

Als u door de rechter wordt opgeroepen om bij de Court Hearing aanwezig te zijn, dan heeft u drie mogelijkheden:
1.    Afreizen naar Taiwan voor het bijwonen van de court hearing en in Taiwan blijven totdat uw kind mag reizen Dit betreft meestal een reis van vier weken waarbij van te voren niet precies duidelijk is wanneer de terugreis zal plaatsvinden.
2.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Daarna wederom afreizen naar Taiwan om uw kind op te halen (wederom een verblijf van ongeveer drie werkdagen).
3.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Daarna uw kind op laten halen door een Meiling-medewerker die u het kind op Schiphol in de armen geeft.

Lees meer...

Wachtlijst

Voor Taiwan is er geen wachttijd op de Centrale Wachtlijst, zodat de landenintake direct kan plaatsvinden en de papieren klaargemaakt kunnen worden en opgestuurd naar Taiwan. Wanneer de papieren in Taiwan liggen, rekenen wij binnen één tot twee jaar op een voorstel. Na het voorstel duurt het in het algemeen zes tot negen maanden voor het kindje op Schiphol wordt gebracht, of u uw kindje in Taiwan op kunt halen.

 

Vanaf 01-07-2018 zal er voor bemiddeling door de organisatie CSS, Taiwan wel een centrale wachtlijst worden ingevoerd i.v.m een stop op ouders welke opstaan voor een kindje met een leeftijdsgrens van <48 maanden. Deze stop heeft te maken met het grote aantal dossiers wat momenteel bij CSS, Taiwan ligt. Dit heeft te maken met een toename aan ouders die voor bemiddeling uit Taiwan kiezen.

 

De route wordt dan als volgt:

1. Gezinsrapport komt binnen bij kantoor Meiling

2. SN intaketeam beoordeelt of ouders op basis van het rapport geschikt is voor bemiddeling door CSS

3. Ouders zijn bemiddelbaar na SN intake

4. Leeftijdsgrens <48 maanden ==> centrale wachtlijst CSS 5. Bij een voorstel uit CSS kunnen ouders die bovenaan de centrale wachtlijst staan door naar de landenintake.

 

Voor Cathwel en CWLF geldt deze nieuwe werkwijze dus nog niet en blijven we de huidige procedure hanteren.