Online Short-term Mandarin and Culture Immersion Camp

Subject: ​Christian Salvation Service 2022 Online Short-term Mandarin and Culture Immersion Camp

 

Dear Parents, 


We would like to invite your kids to join CSS' Chinese Language and Culture Online Camp this summer.
This is a very special program exclusively for our Roots Family Members from ages 9 to 18 years.
It will be a wonderful, immersive online Chinese learning experience for our young learners to explore the Chinese culture and learn Mandarin Chinese wherever they are.
Check out the links below for program details and register NOW! https://reurl.cc/6ZmMj6

 

--

Sign Up Now!👉🏻https://www.surveycake.com/s/kWAe0

 

ROOTS CAMP TEAM 
Christian Salvation Service
 
10F., No.396, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 11051
Tel:886-2-2729-5961*127 
Working Hours:08:30 AM~05:00 PM (Close on Saturday, Sunday and National holidays)
Web Site:http://www.csstpe.org.tw/
Facebook Fanpage:https://www.facebook.com/css.tpe/

Reactie van Meiling op de brief van de commissie Joustra aan Minister Dekker

Op 12 mei is een brief van de Commissie Joustra, gedateerd 18 maart 2021, openbaar geworden, waarin de Commissie antwoord geeft op 2 vragen die minister Dekker aan de Commissie heeft gesteld:

  1. Kunt u de signalen uit de tabel met betrekking tot landen waaruit nog wordt geadopteerd van een nadere onderbouwing of duiding voorzien?
  2. Kunt u het verband tussen de genoemde signalen en de stelling dat mistanden tot op de dag vandaag voorkomen van een nadere toelichting voorzien?

In deze brief geeft de Commissie volgens haar eigen zeggen de meest relevante bronnen die zij hebben voor de onderbouwing van de kwalificatie “misstanden”. 

 

In deze reactie gaat Meiling kort in op de voor de actieve adoptielanden van Meiling relevante informatie in de brief.

 

Meiling constateert dat er, ondanks opname van Taiwan in het rapport van de Commissie Joustra, door de Commissie in haar rapport en de aanvullende brief geen enkele bron wordt vermeld voor vermeende misstanden in Taiwan.

 

Meiling constateert verder dat de door de Commissie aangeleverde bronnen voor China geen enkele onderbouwing vormen voor de zware kwalificatie “misstanden die tot op de dag van vandaag voortduren”, die mede heeft geleid tot de beslissing om de adopties op te schorten. Enkele bronnen waren voor Meiling op korte termijn niet traceerbaar. De meeste bronnen waren dat overigens wel. Alle traceerbare bronnen geven geen indicatie voor misstanden in de laatste 14 jaar.

 

Wat er in “interviews met de commissie” is ingebracht, om welke periode dat ging en of er sprake is van feiten of meningen is door Meiling niet na te gaan. Wat Meiling wel vaststelt is dat het merendeel van de door de Commissie aangehaalde bronnen die leiden tot de kwalificatie “structureel gesignaleerde misstanden” bestaan uit losse mediaberichten en verslagen die teruggrijpen op één en dezelfde, reeds lang bekende probleemsituatie in de jaren 2002-2005 in de provincie Hunan in China. Op deze problemen is actie genomen door de Chinese overheid en de Nederlandse autoriteiten hebben de adoptieprocedures fors aangescherpt. China heeft in 2006 het Haags Adoptie Verdrag geratificeerd.

Dit geldt in ieder geval voor het tot 3x toe als bron vermelde artikel van Beth Loyd uit 2008, het artikel van Peter Goodman uit 2006, de Kamervragen van Kooiman uit 2011, en het werkbezoek van Justitie uit 2006 en de artikelen uit het BD van 12 maart 2008, en ANP van 14 maart 2008.

 

De commissie haalt in haar brief als “bron voor misstanden” verschillende Kamervragen aan. Uit de antwoorden op deze Kamervragen blijkt al dat het niet om structurele misstanden gaat of zelfs in het geheel niet over misstanden handelt. Zo wordt in de berichtgeving geconstateerd dat er in China steeds minder behoefte is aan buitenlandse adoptie-ouders voor gezonde kinderen. De reden hiervoor is dat meer kinderen nationaal geadopteerd kunnen worden – zoals ook de voorkeur heeft volgens het Haags Adoptie Verdrag. Meiling is om die reden in 2009 al gestopt met aanvragen voor adoptie van gezonde kinderen uit China. Tegenwoordig vinden alleen nog special needs adopties plaats. Dat de Commissie Kamervragen hierover aanmerkt als “bron” voor signalen over kinderhandel is onbegrijpelijk.

 

Het opschorten van adopties is een zeer ingrijpende beslissing. Deze beslissing verkleint de ontwikkelingskansen van kinderen in een moeilijke situatie, voor wie interlandelijke adoptie een laatste kans op opgroeien in een hecht gezin vormt. Uit diverse wetenschappelijke studies komt duidelijk naar voren dat opgroeien in instellingen kinderen fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel grote schade bezorgt. Opgroeien in een stabiel, duurzaam gezinsverband kan kinderen voor deze schade behoeden en kan zelfs voor een groot deel (als op tijd wordt ingegrepen) al toegebrachte schade herstellen.  Dat geldt ook indien voor het kind geen mogelijkheden zijn om op te groeien in een gezin in het land van herkomst. Interlandelijke adoptie kan voor sommige kinderen dus kansen geven op een gunstige ontwikkeling, waar zij anders van verstoken zouden blijven. Het welzijn van interlandelijke geadopteerden in Nederland is gemiddeld heel goed.

 

Meiling constateert dat bij deze beslissing niet alleen geen rekening is gehouden met de vele, wetenschappelijk aantoonbare positieve effecten van adoptie, maar dat er ook geen grond bestaat voor de kwalificatie “signalen voor misstanden die tot op de dag van vandaag voortduren”.

 

Nu dit duidelijk is roept Meiling de Minister en de Tweede Kamer op om deze ingrijpende beslissing zo snel mogelijk terug te draaien.

 

Bestuur Meiling

Opschorting interlandelijke adoptie ongefundeerd

Uit de beantwoording van Kamervragen en een brief van de commissie blijkt dat er geen redelijke grond is voor opschorting van interlandelijke adoptie. De Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie roepen daarom de minister en de Tweede Kamer op om de tijdelijke adoptieopschorting met onmiddellijke ingang ongedaan te maken.

 

Op 12 mei 2021 heeft minister Dekker antwoord gegeven op de Kamervragen het op 8 februari 2021 verschenen rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie over adopties in de periode 1967-1998 en de periode na 1998.  Uit de beantwoording van de vragen die gesteld zijn, maar vooral uit de reactie van de commissie zelf (zie bijlage

TK-bijlage-reactie-cie-Joustra-op-de-brief-minister-voor-rechtsbescherming)

blijkt dat er geen redelijke grond is voor de opschorting van interlandelijke adoptie.

 

Rapport trekt onjuiste conclusies en schetst een incorrect beeld over de periode na 1998

 

De Vergunninghouders zijn na het lezen van de brief die de Commissie op

18 maart 2021 heeft verzonden, geschokt over hetgeen de Commissie als het meest relevante bronmateriaal betitelt.  De stelling dat kwetsbaarheden in het systeem zich hebben gemanifesteerd in misstanden in de periode na 1998 vormt de basis voor het advies aan en het besluit van de minister.

Ambtenaren van het ministerie hebben in de technische briefing op 11 februari jl. de Kamerleden geïnformeerd dat zij sinds 2008 geen misstanden meer hebben waargenomen in het gereguleerde adoptietraject.

Dit komt mede, omdat Het Haags Adoptie Verdrag een positieve invloed heeft op de kwaliteit van adoptieprocedures, het voorkomen van misstanden en de internationale samenwerking.  Dit geeft de minister zelf ook aan in de beantwoording.

 

Er zijn door de Commissie signalen waargenomen in oude nieuwsberichten, Kamervragen en uit gesprekken met individuen. Echter; er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. De minister bevestigt  in zijn beantwoording dat er geen validering is geweest. Dit betreuren de Vergunninghouders ten zeerste en wij vinden dit een onzorgvuldige handelswijze. Wij hadden hier op alle mogelijke manieren aan mee willen werken. Hierdoor zijn opmerkingen en meningen uit individuele gesprekken, krantenartikelen en nieuwsberichten uit het verleden en Kamervragen door de Commissie als vaststaande signalen voor misstanden gepresenteerd zonder enige vorm van nadere duiding.

Het gevolg is dat er onjuiste conclusies zijn getrokken en dat een ongefundeerd en incorrect beeld ontstaat op basis waarvan zeer ingrijpende beslissingen zijn genomen.

 

De toekomst van adoptie

 

Het beleidsbesluit met de tijdelijke adoptieopschorting, heeft verstrekkende gevolgen gehad en grote schade berokkend aan kinderen in kwetsbare situaties, aan geadopteerden (waaronder kinderen) en hun families, aan de internationale samenwerking en aan de betrokken organisaties.  Mede na aanleiding van de beantwoording van de Kamervragen en de zeer zwakke en discutabele toelichting van de Commissie constateren de Vergunninghouders dat meer dan duidelijk is gemaakt dat Nederland goed in staat is gebleken om de zorgvuldigheid van interlandelijke adopties naar Nederland maximaal te waarborgen en daar waar nodig in te grijpen.

Het is een doorlopend proces om er voor te zorgen dat in het systeem van adoptie de zorgvuldigheid van procedures en de belangen en veiligheid van de kinderen en alle betrokkenen te waarborgen. Dit maakt dagelijks onderdeel uit van de inzet van de Vergunninghouders en vanzelfsprekend zijn wij ook nu weer te allen tijde bereid, samen met het ministerie en andere partners, te kijken naar verbeteringen.

Op de websites van de vergunninghouders kunt u een nadere meer specifieke toelichting vanuit de individuele organisaties vinden.

 

De Vergunninghouders

 

Adoptiestichting A New Way, Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Wereldkinderen en Stichting Meiling

Meilingdag 2021 gaat niet door

Gezien de risicovolle situatie waar wij ons door het coronavirus nog in bevinden, heeft het bestuur in overleg met de donateurscommissie opnieuw moeten besluiten om de Meiling-dag niet door te laten gaan. De gezondheid van de bezoekers van de Meiling-dag en onze vrijwilligers heeft voor ons prioriteit en het organiseren van zo'n grote bijeenkomst is nu nog te onzeker. 

 

Wij hopen van harte u in 2022 weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten!

 

Bestuur Meiling

Vacature HR-medewerker

Stichting Meiling is een organisatie met bijna 100 vrijwilligers. Voor het functioneren van onze stichting is het aannemen van de juiste mensen op de juiste plek, en het aandacht schenken aan de zittende vrijwilligers, cruciaal. Daarom zoeken we versterking naast de huidige HR-medewerker.

Wat zijn de werkzaamheden?
Samen met de andere HR-medewerker houd je je bezig met alles wat met vrijwilligers te maken heeft. Er is nog geen duidelijke taakverdeling, waardoor je dit samen met de huidige HR-medewerker af kunt stemmen.

Werkzaamheden die onder andere bij het HR-team horen:
•    Aandacht besteden aan vrijwilligers door onder andere de MeilingMailing, de vrijwilligersdag, intranet en jubilea
•    Werkzaamheden rondom werving, aanname, door- en uitstroom
•    Voeren van gesprekken met de teamleiders (en evt. de teams) gericht op mogelijkheden voor optimalisatie
•    Sparren met en adviseren van het bestuur over zaken die te maken hebben met de vrijwilligers en samenwerking
•    Het in kaart brengen van de opleidingsbehoefte

Wie hebben we nodig?
•    Bij voorkeur iemand met ervaring op het gebied van HR of anders een achtergrond in administratie, organisatie, secretariaat of advisering
•    Goede communicatieve vaardigheden
 
Wat is de gemiddelde tijdsbesteding?
Het gaat globaal om 1 tot 3 uur per week. De meeste werkzaamheden zijn flexibel in te delen. Een HR-medewerker woont elke 2 maanden het OOM-overleg (operationeel overleg Meiling) bij. Dit is  op woensdagavond en vindt momenteel digitaal plaats.

Wat bieden wij?
Uitdagend en afwisselend werk in een organisatie met zeer veel betrokken en gemotiveerde vrijwilligers.

Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kun je een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als je interesse hebt, dan ontvangen we op dit mailadres ook graag je motivatie met CV.

Reactie op het rapport van de commissie Joustra

Op maandag 8 februari heeft de commissie Joustra de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar interlandelijke adopties in het verleden. Stichting Meiling heeft op maandag 8 februari het rapport ontvangen en daarvan inhoudelijk kennisgenomen.

 

We zijn geschokt door de bevindingen van de commissie en de inhoud van het rapport. Het beeld dat de commissie in het rapport schetst is confronterend en de conclusies en aanbevelingen zijn hard. Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport haar excuses aangeboden en neemt de adviezen van de commissie over.

 

Stichting Meiling benadrukt dat elke misstand in adoptie, waar en wanneer ook, er één teveel is en voor degene die het betreft ernstig leed kan betekenen.

 

Het demissionaire kabinet heeft besloten om de adviezen van de commissie over te nemen en alle interlandelijke adopties per direct op te schorten. Alleen aspirant adoptieouders met een beginseltoestemming mogen hun procedure afmaken. Dit is een zeer zware maatregel met grote, veelal emotionele, gevolgen. Niet alleen voor aspirant adoptieouders, maar ook voor volwassen geadopteerden, geadopteerde kinderen, en adoptieouders.

 

Het rapport van de commissie schetst een uitgebreid beeld van het onderzoek, de onderzoeksresultaten, conclusies en adviezen. Het geeft echter geen inhoudelijke en concrete informatie over hoe de commissie tot haar conclusies komt, met name als het gaat om de huidige adoptiepraktijk. Daarmee doet dit rapport geen recht aan de adoptiepraktijk zoals die bij Stichting Meiling heden ten dage wordt ervaren en voorgestaan. Wij hebben daarom de commissie gevraagd deze informatie alsnog met ons te delen.

 

Bovendien werpt de harde en generaliserende conclusie van de commissie een schaduw over alle interlandelijke adopties, die voor heel veel kinderen in nood een veilig en liefdevol thuis heeft opgeleverd. Geadopteerden, adoptieouders en adoptieorganisaties worden ten onrechte in een negatief daglicht gesteld.

 

Het besluit tot tijdelijke opschorting heeft grote impact op alle aspirant adoptieouders die op dit moment in een adoptieprocedure zitten. Dit rapport en dit besluit roepen ook bij hen veel vragen en emoties op. Wij wensen hen veel sterkte, geduld en wijsheid toe de komende periode.

 

De komende periode zal Stichting Meiling zich inzetten om de gevolgen van dit rapport en het kabinetsbesluit in kaart te brengen en aspirant adoptieouders in hun lopende procedure te begeleiden. Stichting Meiling blijft met de betrokken ministeries, andere vergunninghouders en ketenpartners in gesprek over de huidige situatie en de toekomst van interlandelijke adopties.

 

 

* dit bericht mag alleen volledig en integraal worden aangehaald of opgenomen.

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. de berichtgeving in de media

De vergunninghouders interlandelijke adoptie zijn geschokt over de berichtgeving in de media dat het kabinet geadviseerd zou worden tot het (tijdelijk) stopzetten van Interlandelijke Adopties.

 

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. Dit gaat over de periode 1967-1998, voor de invoering van het Haags Adoptie Verdrag. Aankomende maandag wordt dit rapport gepresenteerd. De vergunninghouders hebben het rapport nog niet gezien en zijn niet op de hoogte gebracht van de inhoud ervan. De conclusies over de periode (1967-1998) waarop het onderzoek zich heeft gericht enerzijds alsook de reden waarom wordt opgeroepen tot het (tijdelijk) stopzetten van huidige procedures zijn ons daarom ook nog onbekend. Om die reden gaan wij daarom nog niet inhoudelijk in op de berichtgeving.

 

Voor de vergunninghouders staat centraal dat de belangen van het kind gediend zijn met adoptie en dat op zorgvuldige en onderbouwde wijze invulling kan worden gegeven aan internationale en nationale wet- en regelgeving omtrent adoptie.

 

Namens de samenwerkende vergunninghouders (Wereldkinderen, de Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Meiling en Adoptiestichting A New Way).

Intakes voor China-kanaal stopt vanwege Corona

Wereldwijd liggen de adoptieprocedures vanuit China stil. Niet alleen kan er niet gereisd worden om de adopties af te ronden en de kinderen op te halen, maar ook de matching en het insturen van nieuwe familie-dossiers is niet mogelijk. Daarom hebben we eind oktober de beslissing moeten nemen om tijdelijk geen nieuwe families meer in te taken.

De situatie is in de tussentijd niet beter geworden. Dit betekent dat we de intake stop nu formaliseren. Er kunnen geen gezinsrapporten meer ingediend worden voor adopties uit China. Deze situatie is in principe tijdelijk, maar veel zal afhangen van de internationale situatie na de coronamaatregelen.

 

De ouders die al in procedure zijn, blijven dit gewoon. Wanneer we de processen weer kunnen opstarten gaan we verder voor deze ouders. We bekijken op dat moment ook of de intakes weer kunnen beginnen. Maar op dit moment hebben we geen zicht op wanneer en hoe Chinese adoptie autoriteit, CCCWA, weer gaat herstarten en is het voor ons niet mogelijk om voor aspirant adoptie families een goed beeld te schetsen over een toekomstige adoptieprocedure.

U kunt zich dus alleen aanmelden bij Meiling als een adoptie vanuit Taiwan mogelijk is. Heeft u hier vragen over? Mail of bel met onze info-lijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op werkdagen van 9-12 uur 06-13155727

Oproep broers voor interview en fotoshoot

 

 

Welke twee jongens willen meewerken aan een nieuw boek over broers en zussen in adoptiegezinnen? Op onze eerdere oproep kregen we al veel enthousiaste reacties maar dat waren vooral zussen. Nu zijn we nog op zoek naar een jongensduo uit hetzelfde adoptiegezin: twee (adoptie)broers die allebei tussen de 15 en 21 jaar oud zijn. De vraag die centraal staat is: Hoe is het om samen op te groeien in een adoptiegezin?

Kinderpostzegels Nederlands en het Oranjefonds hebben een subsidie toegekend voor het maken van een boek over broers en zussen in adoptie- en pleeggezinnen, met ook aandacht voor de biologisch eigen kinderen in het gezin. In dit boek laten Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique Steenstra en fotograaf Lilian van Rooij de stem horen van jongeren die samen opgroeien in een adoptiegezin. Zij maakten eerder het boek ‘Dit huis is een thuis - Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’.

 

Naast interviews en fotoportretten van de jongeren komt er in het nieuwe boek een inhoudelijk hoofdstuk geschreven door Femmie Juffer, emeritus hoogleraar adoptie- en pleegzorgstudies. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij van belang, maar ook ervaringen in de praktijk. Daarom zijn wij erg benieuwd naar de verhalen van de jongeren zelf.

 

Oproep

We zijn nu op zoek naar een jongensduo: twee broers uit hetzelfde adoptiegezin. Dat kan een duo zijn van twee geadopteerde jongens; het maakt daarbij niet uit of ze biologisch verwant zijn of niet. Het kan ook een duo zijn van een geadopteerde jongen samen met een biologisch eigen zoon van de adoptieouders. Tot slot kan het ook een duo zijn van een geadopteerde jongen die samen met een pleegzoon in hetzelfde adoptiegezin opgroeit.  

 

De fotograaf en de interviewer komen langs en daarbij krijgen de jongeren een exemplaar van het boek ‘Dit huis is een thuis - Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’. De afspraken worden in goed overleg gemaakt. De fotograaf en interviewers houden de voorgeschreven RIVM-maatregelen in acht bij het maken van de foto’s en bij het interview.  

 

Natuurlijk krijgen de jongeren het nieuwe boek zodra het gepubliceerd is en bovendien hun foto in een lijstje. Ook ontvangen de jongeren en de adoptieouders een uitnodiging als er een boekpresentatie plaatsvindt.

 

Wil je als adoptieouder of als (geadopteerde) jongere meer weten of je opgeven? Mail dan naar Femmie Juffer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meiling informatieavond 13 november 2020 gaat niet door

In de laatste MeilingMailing kondigden we een informatie-avond aan op vrijdag 13 november. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om ook deze plannen uit te stellen.

De organisatie liep al tegen veel regels en voorwaarden op bij de planning. En de situatie rondom corona blijft instabiel. De gezondheid van de bezoekers en onze vrijwilligers heeft voor ons prioriteit, en daarom helaas weer geen Meiling-informatieavond.

 

Wij hopen u in 2021 weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

 

Bestuur Meiling

Stichting Adoptievoorzieningen - Goede start

Nu aanmelden voor Goede start

Adoptieouders kunnen zich nu aanmelden voor ‘Goede start’. In drie dinsdagavonden wordt aandacht besteedt aan het proces van wennen en hechten en de opvoeding. Hoe kunnen we zien of ons kind zich veilig bij ons voelt? Hoe gaan we om met driftbuien? Deze en andere vragen van de deelnemers komen aan bod. Ook is er tijd om ervaringen uit te wisselen met andere adoptieouders. Eerste bijeenkomst is op 6 oktober. Andere data 27 oktober en 17 november in Houten. 
Meer informatie

 

Meilingdag 2020 gaat niet door

Ieder jaar wordt de Meiling-dag op de 3e zaterdag van september door veel aspirant adoptieouders, families met kinderen en adoptieorganisaties bezocht. Vorig jaar nog vierden we met elkaar een prachtig 30-jarig jubileum in Aviodrome.

 

Meiling is zich bewust van de risicovolle situatie waar wij ons door het coronavirus in bevinden. De gezondheid van de bezoekers van de Meiling-dag en onze vrijwilligers heeft voor ons prioriteit, daarom hebben wij besloten om de Meiling-dag dit jaar niet door te laten gaan.

 

Wij hopen u in 2021 weer in goede gezondheid te ontmoeten in september op de Meilingdag of wellicht eerder op een Meiling-informatie-avond.

 

Bestuur Meiling.

Informatieavond van vrijdag 13 maart gaat helaas niet door

Wij hebben besloten om de Informatieavond Prachtig lastig niet door te laten gaan. Wij hebben dit besloten in samenspraak met het Bestuur van Meiling.

De ontwikkelingen met het Covid19 virus zijn op dit moment te zorgelijk.

Wij hopen op uw begrip.

Er volgt een nieuwe datum later in het jaar.

CSS stopt met internationale adopties

6 februari jl. heeft CSS (Christian Salvation Services Taiwan) ons gemeld te stoppen met internationale adopties. De huidige Taiwanese overheid heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht om meer binnenlandse adopties te realiseren. Een kinddossier wordt altijd eerst op een binnenlands platform geplaatst. Pas nadat duidelijk is dat er geen mogelijkheden zijn voor binnenlandse adoptie, is internationale adoptie een mogelijkheid.

 

CSS heeft aangegeven dat de adoptieregels in Taiwan in toenemende mate onverenigbaar zijn met de christelijke missie van CSS (die bijvoorbeeld eisen stelt ten aanzien van de achtergrond van adoptieouders). Zij zijn niet bereid om aan deze door de overheid gestelde eisen te kunnen voldoen. De huidige vergunning, die in april 2020 afloopt, zal dan ook na deze periode niet worden verlengd.

 

Er is vanuit het Taiwanteam intensief contact geweest met CSS om te spreken over deze situatie en de consequenties voor de verschillende betrokkenen. Daarnaast zijn alle direct betrokkenen persoonlijk geïnformeerd over deze situatie. CSS heeft nadrukkelijk aangegeven dat het stoppen met internationale adopties op dit moment geen gevolgen heeft voor rootsfinding, rootstravel of het versturen van de follow-up rapportages. Het blijft dus nog steeds van belang om de follow-up rapportages te verzenden.

 

Van al onze contacten hebben we vernomen dat het nog steeds erg lastig is om in Taiwan voldoende ouders te vinden. Het afgelopen jaar zijn we dan ook bezig geweest met het opbouwen van drie nieuwe contacten (Chong Yi, Garden of Hope en de Good Shepherd). Inmiddels zijn we zover dat de eerste ouderdossiers worden verzonden naar  Chong Yi. De overige nieuwe instanties volgen waarschijnlijk binnen enkele maanden.

 

We realiseren ons dat dit bericht een enorme impact heeft voor veel bij CSS betrokken families en kinderen. Als er vragen zijn naar aanleiding van deze situatie kan contact opgenomen worden met het Taiwanteam:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centrale wachtlijst voor Taiwan opgeheven

Beste (aspirant) adoptieouders,

Sinds kort is de centrale wachtlijst voor Taiwan opgeheven.

Ouders die zich aanmelden voor adoptie vanuit Taiwan kunnen na de intake bij het Special Needs team direct door naar een landencontactpersoon(LCP-er)
voor de landenintake.  

 

Het Taiwanteam krijgt in toenemende mate kinddossiers aangeboden vanuit Taiwan van oudere kinderen(>36 maanden) waar we geen ouders voor hebben op onze wachtlijst. Het gaat hierbij soms ook om siblings. Het betreft vaak kinderen met een sociaal belastte achtergrond(drugs/alcoholgebruik, psychiatrische aandoening/verstandelijke beperking geboortefamilie etc) maar waarbij vaak sprake is van een normale ontwikkeling of een lichte ontwikkelingsachterstand. Ook hepatitis is een aandoening die we in toenemende mate zien.

Pleegzorg is een ontwikkeld begrip in Taiwan en ook de tehuizen zijn kwalitatief goed. Dat betekend dat de kinderen in de meeste gevallen de zorg en therapie hebben gekregen die nodig was.

Heeft u een geldige beginseltoestemming en een gezinsrapport waarin bovenstaande items staan beschreven dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met het Taiwanteam.(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Vriendelijke groet namens het Taiwanteam

 

Nieuwe data cursus ‘Adoptiepubers’

Adoptieouders van (pre)pubers kunnen zich nu aanmelden voor de cursus ‘Adoptiepubers’. In drie avonden besteden we aandacht aan puberteit en opvoeding in het algemeen én aan adoptiegerelateerde onderwerpen zoals identiteit en loyaliteit, emoties rond afgestaan zijn en zoeken naar roots. Je krijgt tips over hoe je je puber kunt helpen omgaan met vragen en hoe je de communicatie met je kind kunt verbeteren. Drie cursussen staan open voor inschrijving, startdata: 7 januari, 3 maart en 12 mei 2020 in Houten.
Meer informatie.

Stichting Meiling

Stichting Meiling

 

Doelstellingen

De in 1989 opgerichte Stichting Meiling is een vrijwilligersorganisatie van adoptieouders. Meiling stelt zich tot doel op te komen voor hulpbehoevende kinderen in andere landen. Dit doen we door te bemiddelen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun eigen geboorteland geen of nauwelijks toekomst mogelijkheden hebben en projecthulp te verlenen voor de kinderen die in die landen achterblijven.

 

Meiling streeft bij de interlandelijke adoptiebemiddeling naar een verantwoorde werkwijze en een optimale begeleiding. Dit zowel voor, tijdens als na de adoptieprocedure.

Achtergronden bij adoptie

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor kinderen in aanmerking komen voor buitenlandse adoptie. Algemeen geldt dat de kinderen geen of nauwelijks toekomstmogelijkheden hebben. Wanneer bovendien de mogelijkheden voor adoptie in het eigen land ontbreken, komen ze in aanmerking voor buitenlandse adoptie.

 

Ouders voor kinderen

Meiling zoekt bij adoptiebemiddeling ouders voor kinderen. En dus geen kinderen voor ouders. Het belang van het kind staat voorop, maar natuurlijk willen we ook ouders gelukkig maken met hun kind. Om deze reden spannen wij ons in het bijzonder in voor die kinderen voor wie het moeilijk is ouders te vinden. Zo komen via Meiling zowel gezonde kinderen als kinderen met een medisch rapport naar Nederland. Dit kan van alles zijn: prematuriteit, een operabele handicap (bijvoorbeeld hazenlip, klompvoetjes) of een blijvende handicap (bijvoorbeeld missend vingertje, astma, darmaandoeningen).

 

Lees meer...

De organisatie

De Organisatie

 

Profiel van Stichting Meiling

Meiling is een vrijwilligersorganisatie. Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen namelijk een persoonlijk contact onderhouden met ouders en kinderen. Tegelijk streven we ernaar zo snel en efficiënt mogelijk te werken. De organisatie bestaat dan wel uit vrijwilligers, maar we werken op een professionele manier. Zaken worden vlot en duidelijk geregeld.
Al onze werkprocedures zijn beschreven en worden regelmatig tegen het licht gehouden. Daarbij past ook dat Meiling sinds 2001 ISO 9001 gecertificeerd is.
Dat alles doen we tegen minimale kosten. Meiling is dan ook een stichting zonder winstoogmerk. Door het Ministerie van Financiën is Meiling erkend als een goededoelenorganisatie (ANBI). Donaties en giften aan Meiling zijn fiscaal aftrekbaar. Meiling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de regio Den Haag onder nummer S 41011705.

 

Interne Organisatie

De interne organisatie van Stichting Meiling wordt aangestuurd vanuit het bestuur. Ter ondersteuning van het bestuur is er een donateurssecretariaat, een boekhouding, een commissie die zich met projecthulp bezighoudt, enzovoorts. Voor de donateurs is er een "ledenservice". Dit houdt in dat er vier keer per jaar een periodiek verschijnt met daarin allerlei nieuws (de Meiling Mailing). Verder is een commissie die bijeenkomsten organiseert waarbij mensen met Meiling kunnen kennismaken.