China banner h600-3.jpg

Veel gestelde vragen

Binnen twee weken na binnenkomst van de beginseltoestemming en het originele gezinsrapport bij Stichting Meiling krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de documenten zijn ontvangen. Het gezinsrapport wordt doorgestuurd naar de centrale intake en u wordt na acht tot tien weken uitgenodigd voor een intake-gesprek.

De intaketeams voor de centrale intake zijn in het zuiden van het land, Sleeuwijk en Roosendaal. Voor de intake van het special needs team wordt u in het noord-oosten verwacht, in Zwolle, Nijeveen en Meppel.

Belangrijk onderscheid ligt in het al dan niet operabel zijn van het medische probleem. Voorbeelden van operabele problemen zijn: schisis (hazenlip), klompvoetjes, hartafwijking, maag/darmproblemen (stoma?).

Voorbeelden van niet-operabele problemen zijn: (gedeeltelijk) slechtziend of slechthorend, doof, misvormd oortje (frommeloor), blind oogje (eenzijdig), missend handje of voetje, missend armpje of beentje, zware ondervoeding, hemofilie, hepatitis B.

Veel kinderen hebben een sociaal zwakke achtergrond. Zij zijn bijvoorbeeld geboren bij een moeder die zwakbegaafd is, of een moeder die alcohol of drugs gebruikt heeft tijdens de zwangerschap. Omdat dit soms gevolgen kan hebben voor de toekomst van het kind, vallen ook deze kinderen onder de categorie special needs.

 

Meiling bemiddelt op dit moment alleen nog voor special needs kinderen. Daarom hebben alle ouders na een gesprek met de medewerkers van het centrale intake team, ook nog een gesprek met medewerkers van het special needs team. Deze medewerkers zijn allen werkzaam in de gezondheidszorg. Zij kunnen de diverse medische aspecten met u doornemen. In dit gesprek wordt ingegaan op de mogelijkheden, maar het is ook vooral de bedoeling dat u uw grenzen aangeeft. Het kind staat hierbij centraal, doel is immers het kindje een nieuwe toekomst te geven met ouders die voorbereid zijn.

Deze informatie vindt u onder het betreffende land in het menu 'Adoptie'.

Indien u via Meiling wilt adopteren dient u donateur te worden van de stichting. Maar ook als u, om welke reden dan ook, Meiling een warm hart toedraagt, kunt u donateur worden. Op die manier steunt u de stichting en haar doelstellingen en blijft u het beste op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie vind u onder 'Over ons'.

Voor China geldt:
Alleen voor alleenstaande vrouwen

Voor Taiwan geldt:
eenouderadoptie is niet mogelijk.

Zie hiervoor de informatie op "wachtlijst" onder het kopje Adoptie.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie hanteert strikte regels over de leeftijd van beide adoptiefouders. De laatste stand van zaken kunt u vinden via hun website

 

Voor China geldt:
Zelf reizen is verplicht (in verband met het afleggen van verklaringen.) Bij voorkeur door beide ouders, het is ook mogelijk dat één ouder reist. Wanneer er al kinderen in het gezin zijn wordt het meereizen van kinderen onder de 6 jaar afgeraden. Wanneer ouders toch besluiten de reeds in het gezin aanwezige kinderen mee te nemen naar China adviseren wij een extra begeleider mee te nemen.


Voor Taiwan geldt:
Het meenemen van kinderen raden we ten sterkste af. De reis naar Taiwan is een vermoeiende reis, variërend van enkele dagen tot een week of twee. Mocht u toch overwegen kinderen mee te laten reizen dan gelden aanvullende voorwaarden. Dit wordt nader toegelicht tijdens de landenintake.

Bij de landenintake krijgt u uitleg over welke documenten moeten worden verzameld voor het land van uw keuze. Niet alleen moeten de documenten van een recente datum zijn, ook kan er tussentijds een wijziging in de benodigde documenten komen. Voorafgaand aan de landenintake al beginnen met het verzamelen van documenten is dan ook niet zinvol.

Nee, de landen waar Meiling voor bemiddelt staan deelbemiddeling niet toe.

De volgorde op de wachtlijst voor een eerste kind via Meiling is op volgorde van het BKA-nummer.
Uitzondering daarop zijn ouders die op de wachtlijst hebben gestaan bij een andere vergunninghouder. Zij komen op datum van binnenkomst van de beginseltoestemming bij Meiling - hierbij worden de ouders geschoven tussen het gemiddelde BKA-nummer dat rond die datum via Justitie bij ons binnenkomt: Uitgebreide "wachtlijstregels" staan inmiddels op de website.

In eerste instantie bij je adoptieouders, die hebben jouw adoptiedossier. In dat dossier ontbreken alleen, i.v.m. de privacy, de adresgegevens van je biologische ouders. 

Je kunt het dossier mét de adresgegevens van destijds, opvragen bij de Stichting Meiling. In het dossier vind je:

  • Child Study Report; met informatie over jou, je persoonsgegevens, je achtergrond, de reden van afstand en je groei en ontwikkeling
  • Document of Surrender; waarin verder wordt ingegaan op de reden van afstand
  • General Health Certificate; medische gegevens
  • High Court of Judicature; uitspraak, waarin de adoptie is vastgelegd.

N.B. De dossiers zijn beschikbaar voor kinderen vanaf 18 jaar.

Je kunt er vanuit gaan dat de informatie in jouw dossier klopt.

Naast de adoptieorganisatie/het tehuis in India waren er nl. allerlei andere organisaties bij de adoptieprocedure betrokken. De Indian Council for Child Welfare (ICCW), een soort kinderbescherming, controleerde alle gegevens, waaronder de afstandsverklaring. Wanneer het allemaal in orde was gaven zij een verklaring af. Hierna controleerde de Central Adoption Resource Authority (CARA) alle papieren van de adoptiekinderen en adoptieouders. De ICCW voerde een laatste controle uit met het oog op de belangen van het adoptiekind, de biologische ouders en de adoptieouders. Daarna gingen de stukken naar de rechtbank die alles beoordeelde en een uitspraak deed. Een procedure met veel controlemomenten.

In jouw adoptiedossier bevindt zich het document het Child Study Report. Hierin wordt in algemene zin de ‘reden van afstand’ vermeld. In het Document of Surrender (afstandsverklaring) vindt je een toelichting op de ‘reden van afstand’.

Voor zover bekend zijn het je ouders, vader of moeder die je je naam hebben gegeven, zoals die in jouw adoptiedossier staat vermeld. Als je je Indiase paspoort nog hebt kun je ook daar je naam in vinden; en als achterin het paspoort ook de namen staan van je biologische ouders, kun je ervan uitgaan dat zij je je naam hebben gegeven. Mogelijk hebben je adoptieouders in Nederland jou een andere naam gegeven.

Malaysian Social Services (MSS), Chennai

Het tehuis was een soort woonhuis, vrij sober ingericht, maar heel huiselijk. Er was een woonkamer waar de TV vaak aanstond of er werd muziek gedraaid. Het was kleinschalig, qua aantallen kinderen. De sfeer in het tehuis was goed, er was voldoende te eten en te drinken en er was voldoende (vast) personeel. Miss Ofilya deed altijd spelletjes met de kinderen, leerde de oudere kinderen Engelse woorden, rekenen e.d.. Ook werd er gedanst op de muziek. Op de besloten pagina van Facebook vind je foto’s van de bedjes, het eten en het slapen van oudere kinderen (op matjes op de grond).

In de besloten groep op Facebook zit Dinesh, de zoon van voormalig directeur Ravindranath. Hij was indertijd Social Worker bij MSS. Met hem kun je contact leggen om meer dingen over het tehuis te weten te komen.

 

Missions to the Nations (MttN), Kakinada

De jongens en meisjes verbleven in aparte gebouwen; een soort schoolgebouwen. Het was er schoon maar sober ingericht. Er verbleven tussen de 50 en 100 kinderen.

In de besloten groep op Facebook zit Mr Paparao, die misschien ook nog meer dingen over het tehuis kan vertellen.

Tot dusver is het nog niemand, die via Meiling is geadopteerd, gelukt om biologische ouders terug te vinden. Er bestaat in India geen goede bevolkingsregistratie, zoals hier in Nederland. Adressen kloppen niet (meer) of zijn slechts vage aanduidingen.

Neem met je ouders (als dit mogelijk is) eerst het dossier door, dat jouw adoptieouders in bezit hebben. Omdat de kans dat je je biologische ouders in India zult vinden heel klein is, kun je misschien je doelstelling eerst wat bij stellen naar bijvoorbeeld: zoeken naar de plaats of streek waar je geboren bent. Hiervoor kun je ook het dossier, met de destijds opgegeven adresgegevens, bij Meiling opvragen. Dan kun je wat concreter zoeken. In dit dossier staan ook de adresgegevens van het kindertehuis waar je een tijdje hebt gewoond.

In jouw dossier staat het adres van het kindertehuis. Het adoptiecentrum van MSS is geen kindertehuis meer. Contact met Dinesh, de zoon van voormalig directeur Ravindranath, is mogelijk. Hij was indertijd Social Worker bij MSS.

Ook is contact mogelijk met Mr. Paparao, ingeval van de tehuizen van Missions to the Nations. Je kunt beide personen vinden op de besloten Facebook groep ‘India-Kids-Club’.

Verschillende adoptiekinderen zijn met hun ouders, soms met heel verschillende doelstellingen, naar India gereisd en zijn bereid hun ervaringen te delen. Afhankelijk van je doelstellingen kunnen we je in contact brengen met een van hen. In ieder geval kun je lid worden van de besloten Facebook groep ‘India-Kids-Club’. Daar tref je in ieder geval ‘lotgenoten’.

Er bestaat een besloten Facebook groep voor kinderen die via Meiling uit India zijn geadopteerd. Wanneer je graag toegelaten wilt worden kun je rechtstreeks vragen om lid te mogen worden van de ‘India-Kids-Club’. En als je een vriendschapsverzoek stuurt naar één van de mensen van ‘Roots India’ dan kunnen zij je toevoegen als ‘lid’.

 

Ingeval je naar India wilt reizen, denk vooraf goed na over wat je doelstellingen van je reis zijn. Er is een document beschikbaar over het reizen naar India.

In 1999 is een medewerker van Malaysian Social Services (MSS)  gearresteerd op verdenking van overtreding van de regels van binnenlandse adoptie. Deze medewerker is onschuldig bevonden en vrijgesproken.

Central Adoption Resource Authority (CARA) verlengde in dat jaar de vergunning van MSS. CARA is de organisatie die in India alles rond de adoptie controleert.

 

In 2005 waren er opnieuw verdenkingen van onethische adoptiepraktijken van MSS. Op 12 februari 2019 heeft dit tot een uitspraak geleid. MSS heeft een boete van 10.000 rupees (= 127 euro) gekregen en een voormalig medewerker is veroordeeld. MSS is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak en verwacht dat de straffen worden terug gedraaid. Nadat het hoger beroep heeft gediend, krijgen we van MSS de stukken toegestuurd.

 

Meiling gaat er vanuit dat de adopties vanuit India op de juiste wijze zijn verlopen. De voorgeschreven adoptieprocedure in India was gedegen, met veel controlemomenten door meerdere officiële (hiervoor aangewezen) instanties (zie vraag 2).