China banner h500-6.jpg

Veel gestelde vragen

FAQs

In eerste instantie bij je adoptieouders, die hebben jouw adoptiedossier. In dat dossier ontbreken alleen, i.v.m. de privacy, de adresgegevens van je biologische ouders. 

Je kunt het dossier mét de adresgegevens van destijds, opvragen bij de Stichting Meiling. In het dossier vind je:

  • Child Study Report; met informatie over jou, je persoonsgegevens, je achtergrond, de reden van afstand en je groei en ontwikkeling
  • Document of Surrender; waarin verder wordt ingegaan op de reden van afstand
  • General Health Certificate; medische gegevens
  • High Court of Judicature; uitspraak, waarin de adoptie is vastgelegd.

N.B. De dossiers zijn beschikbaar voor kinderen vanaf 18 jaar.

Je kunt er vanuit gaan dat de informatie in jouw dossier klopt.

Naast de adoptieorganisatie/het tehuis in India waren er nl. allerlei andere organisaties bij de adoptieprocedure betrokken. De Indian Council for Child Welfare (ICCW), een soort kinderbescherming, controleerde alle gegevens, waaronder de afstandsverklaring. Wanneer het allemaal in orde was gaven zij een verklaring af. Hierna controleerde de Central Adoption Resource Authority (CARA) alle papieren van de adoptiekinderen en adoptieouders. De ICCW voerde een laatste controle uit met het oog op de belangen van het adoptiekind, de biologische ouders en de adoptieouders. Daarna gingen de stukken naar de rechtbank die alles beoordeelde en een uitspraak deed. Een procedure met veel controlemomenten.

In jouw adoptiedossier bevindt zich het document het Child Study Report. Hierin wordt in algemene zin de ‘reden van afstand’ vermeld. In het Document of Surrender (afstandsverklaring) vindt je een toelichting op de ‘reden van afstand’.

Voor zover bekend zijn het je ouders, vader of moeder die je je naam hebben gegeven, zoals die in jouw adoptiedossier staat vermeld. Als je je Indiase paspoort nog hebt kun je ook daar je naam in vinden; en als achterin het paspoort ook de namen staan van je biologische ouders, kun je ervan uitgaan dat zij je je naam hebben gegeven. Mogelijk hebben je adoptieouders in Nederland jou een andere naam gegeven.

Malaysian Social Services (MSS), Chennai

Het tehuis was een soort woonhuis, vrij sober ingericht, maar heel huiselijk. Er was een woonkamer waar de TV vaak aanstond of er werd muziek gedraaid. Het was kleinschalig, qua aantallen kinderen. De sfeer in het tehuis was goed, er was voldoende te eten en te drinken en er was voldoende (vast) personeel. Miss Ofilya deed altijd spelletjes met de kinderen, leerde de oudere kinderen Engelse woorden, rekenen e.d.. Ook werd er gedanst op de muziek. Op de besloten pagina van Facebook vind je foto’s van de bedjes, het eten en het slapen van oudere kinderen (op matjes op de grond).

In de besloten groep op Facebook zit Dinesh, de zoon van voormalig directeur Ravindranath. Hij was indertijd Social Worker bij MSS. Met hem kun je contact leggen om meer dingen over het tehuis te weten te komen.

 

Missions to the Nations (MttN), Kakinada

De jongens en meisjes verbleven in aparte gebouwen; een soort schoolgebouwen. Het was er schoon maar sober ingericht. Er verbleven tussen de 50 en 100 kinderen.

In de besloten groep op Facebook zit Mr Paparao, die misschien ook nog meer dingen over het tehuis kan vertellen.

Tot dusver is het nog niemand, die via Meiling is geadopteerd, gelukt om biologische ouders terug te vinden. Er bestaat in India geen goede bevolkingsregistratie, zoals hier in Nederland. Adressen kloppen niet (meer) of zijn slechts vage aanduidingen.

Neem met je ouders (als dit mogelijk is) eerst het dossier door, dat jouw adoptieouders in bezit hebben. Omdat de kans dat je je biologische ouders in India zult vinden heel klein is, kun je misschien je doelstelling eerst wat bij stellen naar bijvoorbeeld: zoeken naar de plaats of streek waar je geboren bent. Hiervoor kun je ook het dossier, met de destijds opgegeven adresgegevens, bij Meiling opvragen. Dan kun je wat concreter zoeken. In dit dossier staan ook de adresgegevens van het kindertehuis waar je een tijdje hebt gewoond.

In jouw dossier staat het adres van het kindertehuis. Het adoptiecentrum van MSS is geen kindertehuis meer. Contact met Dinesh, de zoon van voormalig directeur Ravindranath, is mogelijk. Hij was indertijd Social Worker bij MSS.

Ook is contact mogelijk met Mr. Paparao, ingeval van de tehuizen van Missions to the Nations. Je kunt beide personen vinden op de besloten Facebook groep ‘India-Kids-Club’.

Verschillende adoptiekinderen zijn met hun ouders, soms met heel verschillende doelstellingen, naar India gereisd en zijn bereid hun ervaringen te delen. Afhankelijk van je doelstellingen kunnen we je in contact brengen met een van hen. In ieder geval kun je lid worden van de besloten Facebook groep ‘India-Kids-Club’. Daar tref je in ieder geval ‘lotgenoten’.

Er bestaat een besloten Facebook groep voor kinderen die via Meiling uit India zijn geadopteerd. Wanneer je graag toegelaten wilt worden kun je rechtstreeks vragen om lid te mogen worden van de ‘India-Kids-Club’. En als je een vriendschapsverzoek stuurt naar één van de mensen van ‘Roots India’ dan kunnen zij je toevoegen als ‘lid’.

 

Ingeval je naar India wilt reizen, denk vooraf goed na over wat je doelstellingen van je reis zijn. Er is een document beschikbaar over het reizen naar India.

In 1999 is een medewerker van Malaysian Social Services (MSS)  gearresteerd op verdenking van overtreding van de regels van binnenlandse adoptie. Deze medewerker is onschuldig bevonden en vrijgesproken.

Central Adoption Resource Authority (CARA) verlengde in dat jaar de vergunning van MSS. CARA is de organisatie die in India alles rond de adoptie controleert.

 

In 2005 waren er opnieuw verdenkingen van onethische adoptiepraktijken van MSS. Op 12 februari 2019 heeft dit tot een uitspraak geleid. MSS heeft een boete van 10.000 rupees (= 127 euro) gekregen en een voormalig medewerker is veroordeeld tot (beperkte) celstraffen voor medewerking aan valsheid in geschrifte (niet voor kidnapping). Hij is direct na zijn veroordeling weer in vrijheid gesteld. MSS is in hoger beroep gegaan tegen de rechtbankuitspraak. Nadat het hoger beroep heeft gediend, krijgen we van MSS de stukken toegestuurd. Ook proberen we de rechtbankuitspraak te verifiëren via het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Meiling gaat er vanuit dat de adopties vanuit India op de juiste wijze zijn verlopen. De voorgeschreven adoptieprocedure in India was gedegen, met veel controlemomenten door meerdere officiële (hiervoor aangewezen) instanties (zie vraag 2).