Stichting Meiling

 

Doelstellingen

De in 1989 opgerichte Stichting Meiling is een vrijwilligersorganisatie van adoptieouders. Meiling stelt zich tot doel op te komen voor hulpbehoevende kinderen in andere landen. Dit doen we door te bemiddelen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun eigen geboorteland geen of nauwelijks toekomst mogelijkheden hebben en projecthulp te verlenen voor de kinderen die in die landen achterblijven.

 

Meiling streeft bij de interlandelijke adoptiebemiddeling naar een verantwoorde werkwijze en een optimale begeleiding. Dit zowel voor, tijdens als na de adoptieprocedure.

Achtergronden bij adoptie

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor kinderen in aanmerking komen voor buitenlandse adoptie. Algemeen geldt dat de kinderen geen of nauwelijks toekomstmogelijkheden hebben. Wanneer bovendien de mogelijkheden voor adoptie in het eigen land ontbreken, komen ze in aanmerking voor buitenlandse adoptie.

 

Ouders voor kinderen

Meiling zoekt bij adoptiebemiddeling ouders voor kinderen. En dus geen kinderen voor ouders. Het belang van het kind staat voorop, maar natuurlijk willen we ook ouders gelukkig maken met hun kind. Om deze reden spannen wij ons in het bijzonder in voor die kinderen voor wie het moeilijk is ouders te vinden. Zo komen via Meiling zowel gezonde kinderen als kinderen met een medisch rapport naar Nederland. Dit kan van alles zijn: prematuriteit, een operabele handicap (bijvoorbeeld hazenlip, klompvoetjes) of een blijvende handicap (bijvoorbeeld missend vingertje, astma, darmaandoeningen).

 

Werkwijze

Interlandelijke adoptie dient op verantwoorde wijze te geschieden. Daarom gaat Meiling zeer zorgvuldig te werk. Tevens streven we er naar snel en klantvriendelijk te werken. Als organisatie van adoptieouders wil Meiling graag een persoonlijk contact met de aspirant adoptieouders. Daarbij kan over en weer (recente) informatie uitgewisseld worden.

 

Meiling hecht veel belang aan de privacy van ouders en kinderen. Om die reden zijn al onze vrijwilligers gebonden aan het 'Privacyreglement Persoonsgegevens'. Dit reglement kan desgewenst worden opgevraagd bij de kwaliteitscoördinator.

 

Verantwoording

Bij het karakter van Meiling past dat de stichting openheid wil geven en verantwoording wilt afleggen over haar activiteiten. Daarom zijn haar jaarverslagen vrij beschikbaar. U kunt het jaarverslag van 2021 hier downloaden (English version of anual report)