Stichting Meiling

 

Doelstellingen

De in 1989 opgerichte Stichting Meiling is een vrijwilligersorganisatie van adoptieouders. Meiling stelt zich tot doel op te komen voor hulpbehoevende kinderen in andere landen. Dit doen we door te bemiddelen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun eigen geboorteland geen of nauwelijks toekomst mogelijkheden hebben en projecthulp te verlenen voor de kinderen die in die landen achterblijven.

 

Meiling streeft bij de interlandelijke adoptiebemiddeling naar een verantwoorde werkwijze en een optimale begeleiding. Dit zowel voor, tijdens als na de adoptieprocedure.

Achtergronden bij adoptie

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor kinderen in aanmerking komen voor buitenlandse adoptie. Algemeen geldt dat de kinderen geen of nauwelijks toekomstmogelijkheden hebben. Wanneer bovendien de mogelijkheden voor adoptie in het eigen land ontbreken, komen ze in aanmerking voor buitenlandse adoptie.

 

Ouders voor kinderen

Meiling zoekt bij adoptiebemiddeling ouders voor kinderen. En dus geen kinderen voor ouders. Het belang van het kind staat voorop, maar natuurlijk willen we ook ouders gelukkig maken met hun kind. Om deze reden spannen wij ons in het bijzonder in voor die kinderen voor wie het moeilijk is ouders te vinden. Zo komen via Meiling zowel gezonde kinderen als kinderen met een medisch rapport naar Nederland. Dit kan van alles zijn: prematuriteit, een operabele handicap (bijvoorbeeld hazenlip, klompvoetjes) of een blijvende handicap (bijvoorbeeld missend vingertje, astma, darmaandoeningen).

 

Lees meer...

De Organisatie

 

Profiel van Stichting Meiling

Meiling is een vrijwilligersorganisatie. Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen namelijk een persoonlijk contact onderhouden met ouders en kinderen. Tegelijk streven we ernaar zo snel en efficiënt mogelijk te werken. De organisatie bestaat dan wel uit vrijwilligers, maar we werken op een professionele manier. Zaken worden vlot en duidelijk geregeld.
Al onze werkprocedures zijn beschreven en worden regelmatig tegen het licht gehouden. Daarbij past ook dat Meiling sinds 2001 ISO 9001 gecertificeerd is.
Dat alles doen we tegen minimale kosten. Meiling is dan ook een stichting zonder winstoogmerk. Door het Ministerie van Financiën is Meiling erkend als een goededoelenorganisatie (ANBI). Donaties en giften aan Meiling zijn fiscaal aftrekbaar. Meiling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de regio Den Haag onder nummer S 41011705.

 

Interne Organisatie

De interne organisatie van Stichting Meiling wordt aangestuurd vanuit het bestuur. Ter ondersteuning van het bestuur is er een donateurssecretariaat, een boekhouding, een commissie die zich met projecthulp bezighoudt, enzovoorts. Voor de donateurs is er een "ledenservice". Dit houdt in dat er vier keer per jaar een periodiek verschijnt met daarin allerlei nieuws (de Meiling Mailing). Verder is een commissie die bijeenkomsten organiseert waarbij mensen met Meiling kunnen kennismaken.