Roots

 

Meiling bestaat sinds 12 mei 1989 en heeft sindsdien ca. 2700 adopties begeleid (december 2019). Van al deze adopties is een dossier aangelegd. Ben je via Meiling geadopteerd, dan kun je bij ons (een groot deel van) het adoptiedossier inzien en hiervan een afschrift krijgen. Dit ‘recht’ is geregeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (WOBKA). Het is afhankelijk van de individuele situatie van ieder kind en de wetgeving in het land van herkomst, of het dossier informatie bevat over de afstandsouder(s). Bijvoorbeeld is voor China vasteland helemaal niets bekend van afstandsouder(s), terwijl in Taiwan heel veel bekend is.

 

 

Het adoptiedossier

 

Het dossier bevat in principe kopieën van alle papieren en documenten, die bij de adoptie zijn vrijgegeven. De originele documenten hebben adoptieouders bij de overdracht van Meiling ontvangen. In de beginjaren van Meiling hield Meiling niet zelf alle papieren in handen, maar gingen de originele papieren rechtstreeks naar de ouders. Aan adoptieouders werd toen gevraagd kopieën van deze documenten naar Meiling te sturen. Als ouders dit hebben gedaan, dan zijn de dossiers compleet. Is dit niet gedaan, dan kunnen documenten ontbreken. Van de adopties van latere jaren heeft Meiling wel een volledig schaduwdossier.

 

Via je adoptieouder(s) kun je dus het meest complete beeld krijgen. Het opvragen van je dossier levert geen nieuwe informatie op. Hooguit (ingeval van India) ev. adresgegevens van biologische familie. Deze informatie werd vanwege afspraken over de bescherming van privacy van afstandsouder(s) achterwege gelaten. Geadopteerden vanaf 18 jaar kunnen deze informatie alsnog verkrijgen.

 

Kun je niet via je adoptieouder(s) inzage krijgen in het adoptiedossier, dan kun je via Meiling afschriften ontvangen. Het ‘recht op inzage’ geldt overigens alleen voor de kopieën van documenten van de adoptie, en niet voor de adoptieaanvraag die je adoptieouders hebben gedaan, vanwege de bescherming van hún privacy. Hetzelfde geldt voor het ‘gezinsrapport’, het rapport dat door de Raad voor de Kinderbescherming wordt opgesteld, ná het gezinsonderzoek. Je adoptieouders mochten dit gezinsrapport wel inzien, maar ook zij krijgen hier geen afschrift van.

 

Opvragen adoptiedossier

Het is mogelijk een kopie van (een deel van) het adoptiedossier op te vragen. Wat hebben we daar voor nodig?

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • je oorspronkelijke naam, uit welk land je bent geadopteerd en wanneer
  • de achternamen van je adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)

Kinderen die hun dossier willen inzien kunnen een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Aan het digitaal beschikbaar stellen van het dossier zijn geen kosten verbonden. Voor een papieren afschrift brengen we 25 euro in rekening voor behandeling en verzending

 

Voor het opvragen van je dossier moet je 18 jaar of ouder zijn.

 

 

Rootsreizen

 

De afgelopen jaren hebben we een groeiend aantal adoptieouders en -kinderen op reis zien gaan. Er zijn inmiddels voldoende mogelijkheden via verschillende (reis)organisaties een rootsreis inclusief een bezoek aan een kindertehuis te organiseren. Stichting Meiling organiseert zelf geen rootsreizen. Per land/kanaal is verschillend wat we wél aanbieden. Dit is afhankelijk van de afspraken die per land zijn gemaakt, met de organisaties ter plekke.

 

Rootsreizen Vasteland China

Voor geadopteerden uit China is het heel erg moeilijk om biologische ouders op te sporen. Kinderen zijn te vondeling gelegd, en er is geen informatie over biologische ouders beschikbaar. Veel ouders reizen met hun kinderen naar China om het land te bezoeken. Er is een ‘travelkit’ gemaakt om ouders van informatie te voorzien. Verder doet Meiling niets, omdat dit ook indertijd de afspraak is geweest met de Chinese autoriteiten.

 

China is een heel leuk land om naar toe te gaan. Er is van alles te zien. Van schitterende steden en leuke markten tot aan overweldigend natuurschoon. China-adoptieouders hebben dat allemaal al eens een keer gezien, tijdens de reis die ze destijds gemaakt hebben. Maar veelal zijn die herinneringen weggezakt en stond er veel meer druk op de hele reis destijds. Nu kan men heerlijk genieten en alles gewoon over zich heen laten komen.

 

Voor adviezen over rootsreizen China mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Rootsreizen Taiwan

Voor geadopteerden uit Taiwan geldt dat contact met biologische ouders veelal mogelijk is. Met de tehuizen is afgesproken dat rootsvragen in Nederland altijd via de Stichting Meiling lopen en in Taiwan via de organisaties daar. Dit om de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen. Van beide kanten moet er de behoefte zijn voor contact. De kindertehuizen erkennen het belang van de geadopteerden om informatie over en van hun biologische ouders te ontvangen of hen te ontmoeten.

 

Voor het plannen van een rootsreizen is het goed om te weten dat CSS een minimumleeftijd van 12 jaar hanteert bij het verzorgen van ontmoetingen met biologische familie. De minimumleeftijd die zij stellen bij het bezoeken van het tehuis Mu En is 14 jaar. Lees hier meer informatie over deze voorwaarden en de achtergrond daarvan. Cathwel hanteert geen minimumleeftijd.

Jaarlijks worden door het kindertehuis Cathwel jongeren tussen de 18 en de 25 jaar uitgenodigd voor hun rootsfindingprogramma. Tijdens deze reis maken de jongeren kennis met het land, de cultuur, het tehuis waar ze een gedeelte van hun leven hebben gewoond en wordt hen de mogelijkheid geboden de biologische familie te ontmoeten als ze dit willen (dit lukt helaas niet altijd). De uitnodigingen voor deze reis worden altijd in januari verzonden door Meiling. Voor meer informatie kan er gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor Taiwan is ook een ‘travelkit’ gemaakt om ouders en kinderen te voorzien van praktische informatie over het maken van een rootsreis. Ook bemiddelt Meiling bij het leggen van de contacten met de tehuizen. Voor het maken van een rootsreis naar Taiwan kunnen ouders en kinderen mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Aanvullende achtergrondinformatie roots Taiwan

De adoptiedossiers vanuit Taiwan zijn uitgebreid wat betreft de achtergrondinformatie over adoptiekinderen en hun biologische familie. Toch kunnen adoptieouders vastlopen in het geven van informatie aan het geadopteerde kind. Als dit problemen oplevert voor het kind, dan kunnen ouders altijd vragen stellen over de achtergrond van uw kind. U kunt daarvoor mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  • Hierbij kiest Stichting Meiling voor zorgvuldigheid aan beide kanten. Dit betekent dat we onze uiterste best zullen doen om gegevens te achterhalen, maar dat we daarmee zeer voorzichtig te werk gaan. We laten het primair over aan de kindertehuizen om contacten te leggen. Deze zijn in staat om te bezien of de biologische moeder/vader benaderd kan worden, zonder ze te benadelen of te kwetsen!! Wanneer vanuit het eigen land contact gezocht wordt met iemand zal dat in het algemeen minder argwaan en vragen oproepen van de directe omgeving dan wanneer er ineens vragen uit Nederland binnenkomen.
  • Verder spelen een aantal praktische problemen bij het zoeken naar rootsinformatie mee. Sommige families leven in grote afzondering, betrekkelijk alleen, ver van een dorp, soms zelfs zonder stroom en/of telefoonverbinding. Mensen kunnen daardoor moeilijk te bereiken zijn. Verder speelt mee dat biologische ouders soms liever niet gevonden willen worden. Daar kunnen tal van legitieme redenen voor zijn.

 

Rootsreizen India

Voor geadopteerden uit India is het heel erg moeilijk om biologische ouders op te sporen. In de adoptiepapieren staan weliswaar namen en toenmalige adresgegevens van biologische ouders vermeld, maar er is geen deugdelijke bevolkingsadministratie in India. Aanvankelijk was de afspraak dat in Nederland Meiling ertussen zou zitten en in India de betreffende organisatie. Voor MSS hebben we dit losgelaten, omdat de dossiers van MSS in beslag zijn genomen en ergens op een politiebureau liggen, hangende de rechtszaak. Voor MSS stelt Meiling alle beschikbare adoptiepapieren, mét ev. adresgegevens van biologische ouder(s), ter beschikking. Voor de andere organisaties geldt de afspraak in principe nog wel, dat alleen adresgegevens van biologische ouder(s) ter beschikking worden gesteld, in overleg met het betreffende kindertehuis

 

Ook voor India is een ‘travelkit’ gemaakt om geadopteerden en hun adoptieouders van informatie te voorzien. Hierin staan o.a. adresgegevens van de organisaties ter plekke, ingeval een rootsreis wordt gemaakt. Verder kunnen we kinderen (en/of ouders) in contact brengen met andere, uit India geadopteerde kinderen (en ouders), die al een reis hebben gemaakt. Op Facebook hebben we een besloten groep aangemaakt (India-Kids-Club) waar lotgenoten elkaar treffen en waar geadopteerden foto’s van India kunnen terug vinden.

 

Veel geadopteerden hebben dezelfde vragen: Wie zijn mijn ouders, waar ben ik geboren, heb ik broertjes of zusjes, waarom ben ik afgestaan? De antwoorden hierop zijn deels terug te vinden in je adoptiedossier, maar voor een deel ook niet. Onder Meest gestelde vragen vind je mogelijk ook jouw vragen. Voor een toelichting op de adoptieprocedure en -wetgeving in India klik hier.  Je kunt ook mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Rootsreizen Suriname en Brazilië

Voor geadopteerden vanuit Suriname is contact zoeken met biologische ouders veelal gemakkelijk. Ouders hebben zelf gereisd naar dit land, en tijdens het adoptieproces is vaak rechtstreeks contact geweest met de biologische familie. Rootsvragen van geadopteerden en vragen over rootsreizen naar Suriname zullen waarschijnlijk niet via Meiling lopen. Mochten er toch vragen zijn, dan kun je mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Hetzelfde geldt voor rootsvragen en vragen of reizen naar Brazilië. Meiling heeft hier vandaan maar een beperkt aantal adopties begeleid. Adoptieouders hebben indertijd zelf gereisd, en kunnen zelf geadopteerden op weg helpen. Helaas heeft Meiling daar geen contactpersonen meer ter plekke.